Tekstgrootte:

KEaRN Welzijn werkt met 3 regioteams,


Dat zijn:

I Team Tytsjerksteradiel Zuid
II  Team Tytsjerksteradiel Noord
III Team Achtkarspelen
+ Dorpenteam


Als KEaRN Welzijn hebben we al langer de wens om dichter bij en zichtbaarder voor de burgers te zijn. We kiezen daarom voor een meer integrale en gebiedsgerichte manier van werken.

ANBI FC schaduwStichting KEaRN Klein en Stichting KEaRN Welzijn zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Ga direct naar:

KEaRN-VWC logo-100Dyn YnsetKearn-logomantelzorgKEARN NIEUWS