Nieuws

18 januari 2018

 

 

16 januari 2017

In ieder dorp zijn ze wel te vinden: een leesclub, een wandelclub of een groepje mensen die zo nu en dan met elkaar eet. Clubs of groepen die vaak zijn opgericht door dorpsbewoners (zogenaamde burgerinitiatieven) en die van betekenis zijn voor het hele dorp. Ze zorgen voor verbinding en vergroten het gevoel van ‘samen zijn’. In de praktijk blijkt vaak dat niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van deze initiatieven, juist op momenten dat de behoefte eraan groot is. Want contact met anderen is belangrijk voor iedereen. Ook andersom komt het voor dat clubs het moeilijk vinden om mensen te bereiken of met vragen zitten, maar niet weten aan wie deze gesteld kunnen worden.
Daarom organiseert KEaRN Welzijn in samenwerking met Werkplaats Sociaal Domein Fryslân als vervolg op de workshops en verschillende activiteiten met als thema ‘eenzaamheid’ een zogenaamde ‘kenniscarrousel’: een markt waar de initiatieven zich kunnen presenteren, contact kunnen leggen met andere initiatiefnemers en met elkaar in gesprek kunnen gaan over de kansen en uitdagingen.
Tijdens deze ‘kenniscarrousel’ zijn ook medewerkers van KEaRN aanwezig. Zij komen in hun werk dagelijks mensen

tegen die op zoek zijn naar zingeving en verbinding. Door het in kaart brengen van de initiatieven in de dorpen, kunnen deze mensen in de toekomst gewezen worden op de verschillende mogelijkheden.

Naast presentatie en kennismaking wordt er tijdens de ‘kenniscarrousel’ door de aanwezige docenten van de NHL aandacht aan de waarde van zingeving besteed. Ook gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zullen aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en zich door u te laten informeren.

Bent u zelf initiatiefnemer of als inwoner benieuwd naar de bestaande initiatieven? Dan bent u van harte welkom bij de ‘kenniscarrousel’.

Voor Tytsjerksteradiel: woensdag 31 januari a.s. van 19 tot 21 uur in It Maskelyn te Hurdegaryp. Opgave kan tot 24 januari bij Frouwina van Dekken van KEaRN via frouwina.van.dekken@kearn.nl of 06 10287632.

Voor Achtkarspelen: woensdag 7 februari a.s. van 19 tot 21 uur in It Tillehûs te Kootstertille.
Opgave kan tot 1 februari bij Jildou Jager van KEaRN via jildou.jager@kearn.nl of 06 83671548.

 

December 2017: BAAS in de straat

In november en december is het BAAS spel in 4 dorpen in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gespeeld. De reacties van de deelnemende kinderen waren enthousiast. Ook gaven ze tips hoe we het spel nog leuker kunnen maken. De medewerkers van KEaRN gaan de komende tijd weer terug naar de straten om de ervaringen op te halen. De ouders van de kinderen wordt onder andere gevraagd een enquête in te vullen, zodat we ook deze input kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van BAAS! Meer weten over BAAS? Kijk dan op http://www.kearn.nl/baas