Nieuws

25 april 2018
‘T’diel haakt aan’ haakt aan bij grootste gehaakte deken

 

Het project ‘Tdiel haakt aan ‘ loopt bijna ten einde. Maandag 30 april om 11.00 uur gaat Nienke Miedema, opbouwwerker bij KEaRN, naar Leeuwarden om de lapjes en dekens die alle hakers haar hebben toevertrouwd, ‘aan te haken ‘ aan de grootste gehaakte deken ter wereld. Dit alles in het kader van Leeuwarden Fryslân 2018. Zijn er ook hakers die mee willen? Laat het even weten aan Nienke via nienke.miedema@kearn.nl of bel haar op (06)  21610894

#LF2018

______________________________________________________________________________

23 april 2018
Funuitje jonge mantelzorgers in Aventoer

Twee keer per jaar organiseert Steunpunt Mantelzorg speciaal voor jonge mantelzorgers (jongeren die opgroeien met zorg) uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een zogenaamd Fun-uitje. Zo ook op vrijdagavond 20 april jl. Maar liefst 28 jonge mantelzorgers kwamen deze avond naar het Fun-uitje in Aventoer te Burgum.
Na een uitgebalanceerd diner van patat, snacks en frisdrank konden de jongeren starten met een activiteit naar keuze. Eén groep ging naar buiten om daar bij bijna tropische temperaturen te klimmen in het klimpark. Een andere groep bleef binnen om te bowlen en aansluitend te laser gamen.
Beide groepen hebben genoten van een avond zonder zorgen.

Op 25 september 2018 organiseert Steunpunt Mantelzorg een symposium om meer mensen op de hoogte te brengen van wat wij als samenleving kunnen doen voor jonge mantelzorgers.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van deze middag, stuur dan een email naar marjon.zijta@kearn.nl.

___________________________________________________________________________

 

23 april 2018 

Geslaagd Mantelzorg Café

Dinsdag 17 april organiseerde KEaRN Steunpunt Mantelzorg weer een Mantelzorg Café. Deze dag kwamen er in totaal 30 mantelzorgers, verdeeld over de middag en de avond, naar het Ot en Sien Museum in Surhuisterveen.

Onder het genot van een kopje koffie of thee met een stukje oranjekoek kregen zij uitleg over het ontstaan van het museum. Natuurlijk kon men ook het museum bewonderen en was er volop gelegenheid om met elkaar en de medewerkers van het Steunpunt in gesprek te gaan.
Na het bekijken van het museum werden de mantelzorgers op het terras buiten nog getrakteerd op een accordeonspel van de gastvrouw en konden zij gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

________________________________________________________________________________

17 april 2018

Voormalig stationsgebouw Hurdegaryp: startpunt voor de toekomst?

Bij het voormalig stationsgebouw in Hurdegaryp was het woensdag 4 april opvallend druk. Wethouder Ellen Bruins Slot van Tytsjerksteradiel, medewerkers van KEaRN en een groep jongeren spraken er met elkaar over de grote plannen die zij met het gebouw hebben. Samen willen ze het stationsgebouw omdopen tot ’t Stationnetje.

’t Stationnetje is tevens de naam van een door KEaRN Welzijn ontwikkeld project voor én van jongeren van 16 tot 27 jaar. Het project ondersteunt via diverse ‘sporen’ jongeren bij het realiseren van hun doelen en het werken aan hun toekomst. KEaRN Welzijn heeft vanuit het Oranjefonds financiering ontvangen waarmee het voortraject voor project ’t Stationnetje van start kan.

’t Stationnetje in Hurdegaryp moet een plek zijn van waaruit je weer verder kunt: op weg naar werk, naar school of opleiding. Maar ook een plek om elkaar te ontmoeten en waar ondernemerschap gestimuleerd én mogelijk gemaakt wordt. Een combinatie van coaching, werkervaring, informeren en begeleiding in een relaxte sfeer, maar altijd met een duidelijk doel. Een plek waar jongeren met elkaar, met vrijwilligers en met professionals naar eigen inzicht kunnen werken aan hun toekomst: vanuit eigen regie en ondersteund wanneer dat nodig is.
Het komende half jaar zal KEaRN samen met een groep jongeren en gemeente Tytsjerksteradiel en verschillende samenwerkingspartners zoals de HIMBO, FNV Tytsjerksteradiel, Singelland en Arriva verkennen of ’t Stationnetje ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Meer informatie melanie.berends@kearn.nl

_________________________________________________________________________________

 

10 april 2018

“Lekker Bezig!”:

In gesprek met inwoners door middel van straatactiviteiten

Als gemeente in gesprek gaan met inwoners is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. Met de juiste partners kom je een heel eind. In GIDS-gemeente Tytsjerksteradiel is men samen met de welzijnsorganisatie KEaRN op het idee gekomen om met een foodtruck in straten van aandachtswijken te gaan staan. In de foodtruck wordt gezond eten bereid en er zijn allerlei sport- en spelactiviteiten rondom de truck voor kinderen. Kinderen nemen hun ouders mee naar buiten en zo wordt iedereen betrokken bij de activiteit.

Op een activiteitenmiddag is er iemand van welzijn, een buurtsportcoach en iemand namens de gemeente aanwezig. Tijdens het koken kun je makkelijk een open gesprek voeren met een buurtbewoner over wat diegene belangrijk vindt, of wat hij/zij van de gemeente verwacht. Zo kom je als gemeente te weten wat er leeft.

Voorafgaand aan de straatactiviteiten worden alle mensen uit de straat die een uitkering ontvangen gebeld door hun regiehouder. Ze worden gevraagd of ze het misschien leuk vinden om mee te denken en mee te helpen met het organiseren van een activiteitenmiddag. Daarnaast wordt de activiteitenmiddag bekend gemaakt via een huis-aan-huisblaadje en flyers. Deze flyers worden verspreid in de straat waar de activiteit zal plaatsvinden en in omliggende straten.

Wat werkt goed? Wat kan beter?
– De uitkeringsgerechtigden die benaderd zijn om mee te doen, waren heel bereidwillig. Ze vonden het leuk dat ze betrokken werden en het was ook goed voor hun eigenwaarde.
– De buurtbewoners zijn heel enthousiast en vinden het leuk dat de gemeente de activiteiten organiseert.
– Je krijgt als gemeente een goed beeld van een wijk. Je komt los van je vooroordelen door met de inwoners in gesprek te gaan en niet achter je bureau te blijven zitten.
– Mensen die bij elkaar in de straat wonen, kwamen meer met elkaar in contact.
– Het organiseren van de middagen kostte veel tijd, maar het levert veel positieve energie op.
– Het succes van de middagen hangt deels af van de weersomstandigheden.

Zijn er al resultaten?
Er zijn inmiddels twee middagen geweest in twee verschillende straten. Deze middagen werden erg gewaardeerd door de wijkbewoners. Ze vonden het leuk dat er ook eens iets in hun eigen straat werd georganiseerd. De meeste van hen hebben niet het geld om leuke uitstapjes te maken met hun kinderen, maar door de straatactiviteiten konden de kinderen toch een hele leuke middag hebben. Daarnaast leerden ze op een laagdrempelige manier hoe je goedkoop, gezond eten kunt bereiden en dat gezond eten ook lekker kan zijn. Kinderen proeven van alles en nemen enthousiast recepten mee naar huis.

In één van de straten waren de mensen zo enthousiast geworden van de activiteitenmiddag dat ze zelf het initiatief hebben genomen om nog eens iets leuks in de straat te organiseren. Ze krijgen hierbij hulp van de welzijnsorganisatie.

De gemeente heeft kunnen ophalen wat er leeft in de wijk en hoe ze daar bij kunnen aansluiten. Afhankelijk van de behoefte en de vraag sluit de gemeente hierbij aan. De band tussen de gemeente en de inwoners is daardoor versterkt. In de winterperiode gaat de gemeente samen met de welzijnsorganisatie evalueren. Het is de bedoeling om vanaf april/mei, als het mooier weer wordt, verder te gaan met het organiseren van de straatactiviteiten.

Contact
Organisatie: Gemeente Tytsjerksteradiel
Naam: Nelia Vos
E-mail: NVos@t-diel.nl

 

Contactpersoon bij KEaRN: Alie Klompmaker (alie.klompmakere@kearn.nl) 

 

Bron artikel en foto’s: www.gezondin.nu

___________________________________________________________________________

23 maart 2018

KEaRN met project “t Stationnetje” aanwezig bij Meer Kansen Voor Jongeren van het Oranje Fonds in Doorn

Bron foto: Oranje Fonds 

Alle jongeren verdienen de kans op een mooie toekomst. Met het nieuwe programma Meer Kansen voor Jongeren steunt het Oranje Fonds projecten die zich daarvoor inzetten. Beschermvrouwe Koningin Máxima verraste vandaag de deelnemers met een bezoek aan de startbijeenkomst van dit programma.

Ook KEaRN was bij deze bijeenkomst aanwezig om meer te vertellen over het project “Het Stationnetje”: het project waar door en met jongeren een (leer-) plek wordt gecreëerd waardoor ze weer verder kunnen als dat even niet lukt. Dit project wil KEaRN in Hurdegaryp gaan realiseren. Over dit project volgt snel meer informatie.  Meer informatie over het Oranje Fonds vind je via www.oranjefonds.nl/jongeren

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

20 maart 2018 

Scholieren in Burgum in gesprek met (aspirant) raadsleden

 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. zijn er op het CSG Liudger en Singelland te Burgum (gemeente Tytsjerksteradiel) schaduweverkiezingen gehouden en boden  de jongerenwerkers van KEaRN scholieren de kans geboden om in gesprek te gaan met (aspirant) gemeenteraadsleden.

Vragen over roken, schoolboeken en alles wat hen bezig houdt, konden gesteld worden.  Een aantal van deze filmpjes is terug te vinden op de Facebook pagina van het jeugd- en jongerenwerk en op het YouTube Kanaal van KEaRN Welzijn.

Op woensdag 21 maart volgt rond 13.00 uur de uitslag van de schaduwverkiezingen! 

_______________________________________________________________________________________

13 maart 2018 

Wilt u anderen ontmoeten? Een behoefte-onderzoek.

Dit behoefte-onderzoek is opgezet door het AZC, Vluchtelingenwerk, het sociaal cultureel werk van Glinstra State te Burgum en KEaRN Welzijn. Wij zijn nieuwsgierig naar de behoefte van de inwoners van Tytsjerksteradiel om een ander de ontmoeten.

Met bovenstaande organisaties hebben we de ontmoetingsplek MeetingPoint opgericht. Bij MeetingPoint kunt u met een ander koffie drinken, informatie uitwisselen maar het is ook een plek om elkaar te helpen, te ondersteunen of samen gewoon iets leuks te ondernemen.

Het idee voor een deze ontmoetingsplek is ontstaan door de hoge instroom aan vluchtelingen in 2015. Op verschillende plekken in Tytsjerksteradiel ontstonden er op dat moment initiatieven voor ‘nieuwe Nederlanders’. Om deze initiatieven met elkaar kennis te laten maken, is het MeetingPoint ontstaan.

Om nog beter te weten te komen wat inwoners van Tytsjerksteradiel in beweging zet, hebben we een aantal vragen opgesteld. Daarnaast kan er in Glinstra State een briefje ingevuld worden om te vertellen waar u behoefte aan heeftt. Dit briefje kunt u op het prikbord in de hal hangen zodat een ander uw wensen, dromen en ideeën kan lezen.

Klik hier voor het onderzoek

____________________________________________________________________________

 

 

7 maart 2018

Alle dorpen in Achtkarspelen bezocht in project “Dorpsfoto’s”

Begin maart was Twijzelerheide het laatste dorp waar KEaRN de bevindingen uit het onderzoek in het kader van het project “Dorpsfoto’s” terug heeft gegeven aan het dorp.
Alle dorpen in Achtkarspelen zijn tussen december en begin maart bezocht door medewerkers van KEaRN in samenwerking met wethouder Jouke Spoelstra en een beleidsmedewerker van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de drie meest genoemde maatschappelijke opgaven besproken met belangstellende inwoners. Op veel punten zijn er direct acties uiteengezet om de genoemde opgaven aan te pakken, met als doel de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Voorbeelden van opgaven die naar voren kwamen waren onder andere leegstand van woningen wat een doorn in het oog is, overlast door jongeren, te weinig woningaanbod en het missen van een toekomstvisie. Een opgave kan door het dorp zelf worden opgepakt, met of zonder ondersteuning van KEaRN of de gemeente.
Op dit moment wordt gewerkt aan een rapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en de dorpsbezoeken. Deze kan door de gemeente worden gebruikt, maar natuurlijk ook door de dorpen zelf voor bijvoorbeeld het schrijven van een dorpsvisie. Met de uitkomsten weet men wat er speelt en leeft er in het dorp. e kunnen nu aan de slag om de opgaven die naar voren zijn gekomen, om te zetten in acties.

 

 

 

____________________________________________________________________________

6 februari 2018

Kenniscarrousel ‘Gezocht en Verbonden’ in Hurdegaryp groot succes! 

Op woensdag 31 januari werd in MFC It Maskelyn in Hurdegaryp de kenniscarrousel ‘Gezocht en verbonden’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst konden burgerinitiatieven zich aan elkaar, aan professionals en de gemeente (wethouders, raadsleden en beleidsmedewerkers) presenteren. De bijeenkomst werd goed bezocht: maar liefst 90 aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de onderwerpen ontmoeting, zingeving en zorgen voor elkaar. U kunt hier een filmpje bekijken die u een impressie geeft van de avond.

 

De kenniscarrousel was een vervolg op de workshops en andere activiteiten die KEaRN (in samenwerking met andere partijen) organiseert om meer aandacht te geven aan het thema ‘Eenzaamheid’. 

 

________________________________________________________________________________________

December 2017: BAAS in de straat

In november en december is het BAAS spel in 4 dorpen in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gespeeld. De reacties van de deelnemende kinderen waren enthousiast. Ook gaven ze tips hoe we het spel nog leuker kunnen maken. De medewerkers van KEaRN gaan de komende tijd weer terug naar de straten om de ervaringen op te halen. De ouders van de kinderen wordt onder andere gevraagd een enquête in te vullen, zodat we ook deze input kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling van BAAS! Meer weten over BAAS? Kijk dan op http://www.kearn.nl/baas