Alzheimercafé Surhuisterveen

Alzheimercafé Achtkarspelen

Vanaf maart 2019 gaat het Alzheimer Café Achtkarspelen van start in Surhuisterveen.
Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Bezoekers kunnen in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie, als patiënt, mantelzorger of belangstellende. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of gastspreker, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.
Meer informatie over Alzheimercafés is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl

Vrijwilligers gezocht!
Om dit mogelijk te maken zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de rol van coördinator, gespreksleider of gastheer/-vrouw willen vervullen.
Als coördinator van het Alzheimer Café zorg je voor de continuïteit van het Alzheimer Café. Je bent de spil in het team en zorgt ervoor dat ieder passende taken heeft en deze tijdig uitvoert. Je vindt het leuk om mensen te inspireren en te binden aan het Alzheimer Café.
Als gespreksleider in het Alzheimer Café ben je het vaste gezicht van het café en ben je de regisseur van de avond.
De gastheer/-vrouw ontvangt de bezoekers en zorgt ervoor dat ze zich op hun gemak voelen.

Vrijwilligers moeten over een aantal kwaliteiten en sociale vaardigheden beschikken, een Alzheimer Café-vrijwilliger:
− heeft een open en vriendelijke houding
− benadert mensen gemakkelijk en stelt ze op hun gemak
− kan een probleem oplossen of in ieder geval mensen op weg helpen
− neemt initiatief en gaat zelf op mensen af
− is gemotiveerd
Vrijwilligers moeten beschikken over inzicht en inlevingsvermogen ten aanzien van mensen met dementie en hun naasten.

Lijkt het u leuk om één van deze functies te vervullen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met KEaRN Vrijwilligerscentrale via telefoon 0511 – 465200 of per e-mail: vwc@kearn.nl.