Denktank Trynwâlden levert goede ideeën op

Op woensdag 26 juni werd er in BOB te Oentsjerk voor de tweede keer een denktank-sessie georganiseerd. Vertegenwoordigers van verschillende (vrijwilligers)organisaties, clubs en verenigingen gaan met elkaar op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat is er al in de Trynwâlden? Hoe kunnen we meer vrijwilligers vinden en binden? Hoe weten we van elkaar wat we doen?

Deze avond werden de ideeën en antwoorden aan elkaar gepresenteerd en werden er stappen gezet om ze concreet te maken. 

KEaRN fungeert tijdens deze denktank sessies als procesbegeleider en verbinder.