Eerste Alzheimer Café Achtkarspelen

Op dinsdag 19 maart werd het eerste Alzheimer Café Achtkarspelen gehouden. In de Dikke Draai in Surhuisterveen werden de 50 aanwezigen geïnformeerd over het doel en de opzet van het Alzheimer Café en konden zij met elkaar en de vrijwilligers kennis maken.

Het eerste Alzheimer Café Achtkarspelen stond met name in het teken van kennismaking en uitleg over het Alzheimer Café. Dat begon al voor de opening, toen de 15 vrijwilligers bij elkaar kwamen om met elkaar kennis te maken en informatie kregen over hun taken. Het Café, dat iedere derde dinsdag van de maand gehouden zal worden in de Dikke Draai, heeft steeds een ander thema. De vrijwilligers vervullen onder andere de taken van gastvrouw/-heer en gesprekleider. Zij zijn dus van groot belang voor het mogelijk maken van het Alzheimer Café.

Ook het belang van samenwerking werd deze avond duidelijk. Zo tekenden de vier partijen die het Alzheimer Café Achtkarspelen mogelijk maken (gemeente Achtkarspelen, De Friese Wouden, Alzheimer Nederland en KEaRN Welzijn) een convenant waarmee zij met elkaar de gezamenlijke afspraken omtrent Alzheimer en dementie tot een feit maakten.

Wethouder Margreet Jonker voltrok met het plaatsen van de banner van het Alzheimer Café de officiële opening. Zij benadrukte in haar openingswoord het belang van het Café, die het doorbreken van het taboe rond Alzheimer wil laten verdwijnen en patiënten en hun naasten de kans biedt om hun verhaal te doen.

Loek Punt van Alzheimer Nederland liet middels een filmpje zien wat de impact van het Café op de betrokkenen is. Als laatste officiële handeling overhandigde Hans van der Meulen namens Lions Surhuisterveen een cheque ter waarde van €2500,– voor het Alzheimer Café Achtkarspelen. Ook zetten verschillende leden van de Lions zich in als vrijwilliger.

Na het officiële gedeelte was er mogelijkheid tot het drinken van een kop koffie of thee. De oranjekoek werd voor deze avond aangeboden door bakkerij Van der Bijl, die het Alzheimer Café een warm hart toedraagt. Voor een muzikale noot was Oebele met zijn accordeon aanwezig.

Als herinnering aan deze eerste avond, ontvingen alle bezoekers een kaart met een toepasselijk gedicht.

Het Alzheimer Café Achtkarspelen is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Bezoekers kunnen er in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie: als patiënt, mantelzorger of belangstellende. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of gastspreker, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Iedere derde dinsdag van de maand bent u vanaf 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur) welkom in de Dikke Draai te Surhuisterveen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne Spoelstra, casemanager dementie bij De Friese Wouden. Zij is bereikbaar via 06-10917496 of marianne.spoelstra@friesewouden.nl