Eerste Training Eenzaamheid afgerond

KEaRN Welzijn organiseerde in samenwerking met Werkplaatsen Sociaal Domein een training Aanpak Eenzaamheid, een training van 3 dagdelen voor informele netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers en iedereen die meer wil weten over de aanpak van eenzaamheid.

Wanneer je ondersteuning biedt aan mensen in hun alledaagse levenssituaties, kom je eenzaamheid tegen. Deze training bood handvatten om meer zicht te krijgen op eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan in contact met mensen.

Op woensdag 6 februari kregen de deelnemers in It Maskelyn te Hurdegaryp een bewijs van deelname uitgereikt. Ook hadden de deelnemers een attentie voor Mieke van Heeringen, die de training verzorgde.

Meer weten over het signaleren van en het omgaan met eenzaamheid? Neem dan contact op met Frouwina van Dekken:

06-10287632
frouwina.van.dekken@kearn.nl

foto’s: Kees Westra