Feestelijke kick-off Amargi in Burgum

Op vrijdag 21 september vond de feestelijke kick-off van Amargi plaats in het hoofdkantoor van KEaRN Welzijn te Burgum. Wethouders Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en Margreet Jonker (Achtkarspelen) gaven gezamenlijk het startsein voor Amargi in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen!

Oprichter Pieter Hilhorst gaf in zijn welkomstwoord nogmaals aan dat voorkomen beter is dan genezen. Zeker als het gaat om armoede en schulden. Toch duurt het vaak jaren voor iemand met problematische schulden om hulp vraagt. Veel mensen weten zelfs nooit de weg naar ondersteuning te vinden.

In de pilot Radicale Schuldpreventie (die plaats vindt onder de naam Amargi), krijgen inwoners uit de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ondersteuning vóórdat hun financiële problemen uit de hand lopen.
Met deze pilot willen de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel samen met KEaRN Welzijn en met maatschappelijke partners schulden voorkomen door samen te werken met maatschappelijke partners die merken dat klanten, medewerkers of buurtbewoners geldzorgen hebben. Het gaat om schuldeisers als het CJIB of de zorgverzekeraar, maar ook om zorgaanbieders (Thuiszorg Het Friese Land) of werkgevers (uitzendbureau MF). Zij bieden deze inwoners met geldzorgen aan om ondersteuning te krijgen bij de financiën, door ze aan te melden bij Amargi.

Op deze manier willen we 80 huishoudens met geldzorgen en betalingsachterstanden vroegtijdig opsporen. Na de aanmelding maakt een professional van KEaRN een geldplan, waarbij ook wordt gekeken of alle inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen worden benut. Een deelnemer kan ook worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Samen kijken ze of er bespaard kan worden op de uitgaven. De deelnemer blijft echter zelf bepalen waaraan hij zijn geld uitgeeft. Want juist de angst om de controle over de eigen financiën te verliezen, is vaak een belemmering om hulp te zoeken.

Alle vrijwilligers krijgen een training en worden begeleid door professionals. Bij problematische schulden leiden ze door naar schuldhulpverlening.
De pilotpartners in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn o.a.: de Dorpenteams, diverse uitzendbureaus, de MOA, Thuiszorg Het Friese Land, het CJIB en De Friesland Zorgverzekeraar.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Wianka Bosch via wianka@amargi.nl