Mantelzorgbijeenkomsten NAH in 2019

Hersenletsel en dan…?
Mantelzorgbijeenkomsten in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

KEaRN Welzijn en NAH Zorg hebben de samenwerking gezocht voor de organisatie van NAH mantelzorg bijeenkomsten. Dit naar aanleiding van diverse signalen en om de mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel een eigen plek te geven.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn voor mantelzorgers en naasten van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Wanneer?
De mantelzorgbijeenkomsten vinden plaats op:
– Dinsdag 15 januari 2019 vanaf 14:00 uur in het MFC Maskelyn te Hardegarijp
– Woensdag 16 januari 2019 vanaf 19:00 uur in het Tillehûs te Kootstertille

De medewerkers van KEaRN en NAH Zorg zijn aanwezig en kunnen u adviseren en/of doorverwijzen voor directe hulp thuis of op locatie. Zij kennen de sociale- en zorgkaart in uw woonomgeving en helpen u op een zorgvuldige wijze. U kunt bij de bijeenkomsten terecht voor:
• een luisterend oor
• 1 op 1 contact met een professional
• een gesprek in een veilige omgeving
• begrip voor uw situatie

Aanmelden kan via KEaRN Steunpunt Mantelzorg:
telefoon: 0511 – 465200 (op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur).
e-mail: mantelzorg@kearn.nl