MDT bij ‘t Stationnetje


Maatschappelijke Diensttijd (MDT) gaat over je vrijwillig inzetten voor de maatschappij: het hebben van impact en talentontwikkeling bij jongeren tussen de 14 en 30 jaar uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Jongeren kunnen binnen ’t Stationnetje zelf invulling geven aan MDT. Iets voor een ander doen en daardoor zelf een stap verder komen, dat is het idee. Jongeren ontwikkelen zich, vergroten hun zelfvertrouwen én het brengt mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact. Ook binnen ’t Stationnetje MDT staan de persoonlijke ontwikkeling, eigen regie en ideeën vanuit de jongeren centraal.

’t Stationnetje vanuit de lucht (foto gemaakt door jongere die aan zijn doel werkt bij ’t Stationnetje!)

’t Stationnetje: voor jongeren, door jongeren!
Met ’t Stationnetje wil KEaRN jongeren een stem geven. Jongeren spelen zelf namelijk een cruciale rol in hun ontwikkeling. Binnen ’t Stationnetje bestaan drie sporen: het spoor richting werk, richting school en richting persoonlijke ontwikkeling. Iedereen tussen de 14 en 30 jaar is welkom, zolang je maar een doel voor ogen hebt waar je aan wilt werken. Je hoeft dus absoluut geen probleem te hebben om bij ’t Stationnetje binnen te komen! Op een volledig andere manier met jongeren aan de slag: de wensen en de mogelijkheden van jongeren zijn leidend. Er is ruimte voor onderzoek en experimenteren: je wordt niet afgewezen op fouten, maar mag ervan leren! Ook worden er activiteiten voor en door jongeren georganiseerd, zoals recent een vlogworkshop (hoe laat ik mijzelf zien via sociale media?) en een escaperoom waarbij de nadruk lag op samenwerking in groepsverband.

Meer info? Bel met Marten (Stationnetje algemeen: 06 – 15148554) of Alie (MDT: 06 – 11214764), kijk op www.stationnetje.com of kom gewoon eens langs in het stationsgebouw in Hurdegaryp!