MOP geeft jongeren een stem

Toekenning Iepen Mienskipsfûns MOP geeft jongeren een stem!

KEaRN jongerenwerk wil hun werk op straat versterken door de inzet van een bus (MOP-MobieleOntmoetingsPlaats). Deze bus moet de jongerenwerkers en hun activiteiten zichtbaarder en toegankelijker maken voor jongeren en hun leefwereld, zodat jongeren, inwoners of andere partijen sneller en makkelijker met hun vraag bij hen terecht kunnen. 

Dankzij een bijdrage van it Iepen Mienskipsfûns kunnen er nu daadwerkelijk stappen worden genomen om de bus en haar doelen te realiseren. Hoe de bus er van binnen en buiten uit gaat zien, wordt door jongeren zelf bepaald en uitgevoerd. Voor de jongeren? Dan ook door de jongeren!

Jongerenwerkers én jongeren hebben inmiddels een brainstormsessie en een gesprek met AutoSchat Burgum gehad (zie foto).

Heb je vragen of goede ideeën om ons verder te helpen, laat het ons weten via: jongerenwerk@kearn.nl