MVT: der op út, wy bringe jo!

De inwoners van de Trynwâlden wordt sinds de oprichting van MVT weer een stuk extra mobiliteit geboden. Of het nu gaat om individueel vervoer of het in klein groepsverband maken van een uitstapje: vervoer hoeft dankzij stichting MVT geen probleem meer te zijn.

Op donderdag 3 oktober vond in Heemstra State in Oentsjerk de officiële start plaats van MVT: Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden. Na de symbolische overhandiging van de sleutel van Annagreet Krommendijk (locatiemanager van Patyna in Oentsjerk) aan Harri Altena, konden de genodigden onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar vieren dat het ‘Busje van Heemstra State’ blijft rijden. Het oprichten van de stichting is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief, benadrukte ook Anneke Adema (directeur bestuurder van KEaRN Welzijn) tijdens haar korte toespraak tijdens deze middag.

De chauffeurs met Annagreet Krommendijk
Anneke Adema tijdens haar toespraak in Oentsjerk

Initiatiefnemer van de stichting Maatschappelijk Vervoer Trynwâlden Harri Altena, was al een tijd actief als vrijwillige chauffeur op het ‘Busje van Heemstra State’, toen hij in mei van dit jaar hoorde dat Patyna wilde stoppen met het aanbieden van deze vervoersdienst. Harri wist dat er bij met name senioren behoefte was aan deze laagdrempelige vorm van vervoer en ging daarom zelf op zoek naar de mogelijkheden om de vrijwillige chauffeurs middels een stichting toch door te laten rijden. Hij ontving daarbij steun van Frouwina van Dekken, opbouwwerker bij KEaRN Welzijn. Zij hadden elkaar ontmoet bij één van de koffieochtenden die dankzij KEaRN opgezet zijn binnen de Trynwâlden. Uiteindelijk resulteerde dit in de oprichting van de stichting MVT op 1 augustus 2019.

De zeven chauffeurs die al actief waren, zijn meegegaan naar de stichting. Zij vormen een enthousiast team die het niet alleen leuk vinden om als chauffeur hun steentje bij te dragen, maar ook het belang van het praatje onderweg inzien. “De mensen vinden het fijn dat ze even hun verhaal kwijt kunnen en daar sta ik ook voor open. Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk dit voor de mensen is”, vertelt één van de chauffeurs.

De chauffeurs van MVT

Om de stichting goed te kunnen laten functioneren, is er een bestuur nodig. Op dit moment bekleedt oprichter Harri in zijn eentje alle functies: “Ik ben echt naarstig op zoek naar medebestuursleden. Het zou mooi zijn wanneer er nog minstens twee leden bij komen”.  Maar de stichting is niet alleen op zoek naar bestuursleden: MVT wil ook leuke uitstapjes organiseren. Harri: ”Ik zoek daarom ook iemand die dit wil en kan organiseren. En iemand voor de planning is ook erg welkom!”

Veel animo voor de start van MVT

Het wagenpark van MVT bestaat naast het personenbusje uit een MIA (een elektrisch autotootje waarin drie personen vervoerd kunnen worden), een duofiets en een duoscootmobiel. Deze laatste twee kunnen gebruikt worden door de inwoners van de Trynwâlden die zelf slecht ter been zijn, maar er zo nu en dan wel in de buitenlucht op uit willen. “Maar dan zijn er wel vrijwilligers nodig die met de mensen mee willen fietsen”, geeft Harri aan.

Oprichter Harri Altena met de MIA en het personenbusje

Wilt u als inwoner gebruik maken van het vervoer van het MVT? Bel dan met 06 58873641 om een rit te reserveren. Geïnteresseerden voor de bestuurs- en andere vrijwilligersfuncties kunnen mailen naar Harri: harri.altena@gmail.com

Mina maakt vaak gebruik van MVT en overhandigde Harri een echte chauffeurspet
Frouwina van Dekken wenst Harri en de andere vrijwilligers heel veel succes!