Opvoeden en opgroeien

Een mooie opkomst tijdens de bijeenkomst voor ouders en andere belangstellenden over Opvoeden en Opgroeien in Tytsjerksteradiel.

Tijdens een workshop carrousel kon er gekozen worden uit drie verschillende workshops
– Het puberbrein
– Kind en Emotie
– Gezond online

Deze avond waren we te gast bij kindcentrum It Boulân in Hurdegaryp, waarbij de beide scholen, de ouderraad, GGD, Kinderwoud en jeugdteam gezamenlijk het initiatief hebben genomen om deze avond te organiseren.

Opvoeden en Opgroeien in Tytsjerksteradiel is een gezamenlijk initiatief van GGD, gebiedsteam, dbieb, HomeStart en KEaRN.