Partijen vinden elkaar in samenwerking MOAi Sûn

Kwetsbare mensen in Achtkarspelen uit hun isolement halen: dat is het doel van het project MOAi Sûn. Op 6 november werd door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een concrete stap gezet om dit doel te bereiken.

Bij KEaRN Welzijn en MOA kwamen vanuit kwetsbare doelgroepen diverse signalen binnen. Veel inwoners voelen zich eenzaam en hebben behoefte aan ontmoeting. Inwoners die in armoede leven, willen graag een netwerk om zich heen en hebben behoefte aan duidelijke voorlichting. Daarnaast geven cijfers uit diverse onderzoeken aan dat het wenselijk is om aandacht te besteden aan overgewicht en een gezonde leefstijl binnen deze doelgroep.

Woensdag 6 november hebben verschillende partijen hun samenwerking binnen het project MOAi Sûn uit- en afgesproken middels het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Het projectplan is opgezet door Stichting MOA en KEaRN Welzijn. Zij hebben nu de samenwerking gezocht met de gemeente Achtkarspelen, Thuiszorg Kwadrantgroep en de Voedselbank. Nienke de Jong van de  Kwadrantgroep onderschrijft de behoefte aan ontmoeting: “Het is niet eenvoudig om mensen uit hun isolement te halen. Daar is dit een goed initiatief voor.” Sytze van der Velde van de Voedselbank is vooral blij met de mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede toch gezond te kunnen blijven eten. “Met de ondertekening van deze overeenkomst is een goede stap gemaakt naar het concreet maken van de plannen die er al lagen. We kunnen nu op zoek naar financiering via fondsen!” geeft Anneke Adema, directeur van KEaRN Welzijn, enthousiast aan.

Op de foto v.l.n.r.: Sytze van der Velde (Voedselbank), Theo van der Veen (KEaRN), Anneke Adema ( KEaRN), Sipko Postma (MOA), Nienke de Jong (Kwadrantgroep)

Meer informatie over MOAi Sûn: mail naar theo.vanderveen@kearn.nl of bel 06 – 45240460

Anneke Adema is enthousiast over de samenwerking