Rookvrije Generatie

Kinderen en roken horen niet bij elkaar. Plekken waar kinderen komen, zouden rookvrij moeten zijn, volgens de leden van het Strategisch Platform Jeugd. Op maandag 16 september 2019 ondertekenden de partners, waaronder KEaRN Welzijn, de intentieverklaring “Rookvrije Generatie” om de gemeente Tytsjerksteradiel rookvrij te maken. De intentie om samen te werken aan een rookvrije omgeving voor kinderen volgt het landelijk ontmoedigingsbeleid ten aanzien van tabaksgebruik. Directeur bestuurder Anneke Adema ondertekende de verklaring namens KEaRN Welzijn.

“Als we niet willen dat onze kinderen gaan roken, moeten we niet doen alsof sigaretten heel normaal zijn”, vertelt wethouder Andries Bouwman. “Volwassenen moeten daarom het goede voorbeeld geven en niet roken op plekken waar kinderen zijn, zoals op scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen.”

Rookvrije zones
Veel scholen hebben al een rookvrij schoolplein, maar de intentieverklaring gaat een stap verder dan de grenzen van het eigen plein. De strategische partners gaan afzonderlijk en samen uitvinden hoe concreet vorm gegeven wordt aan het rookvrij maken van hun omgeving. De intentieverklaring is de eerste stap op weg naar een rookvrije generatie.

Rookvrije generatie
De ‘Rookvrije Generatie’ wil rookvrij opgroeien voor kinderen vanzelfsprekend maken. De Rookvrije Generatie is onderdeel van de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en sterven enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken. Reden temeer om samen de schouders hier onder te zetten. 

Strategisch Platform Jeugd
Het Strategisch Platform Jeugd is een bestuurlijk overleg waar de gemeente, kinderopvangorganisaties, KEaRN, GGD Fryslân en basis- en middelbare scholen bij elkaar komen om beleid en thema’s rondom de ontwikkeling van jeugd te bespreken en af te stemmen. Samen geven ze vorm aan de Lokale Educatieve Jeugd Agenda (de LEJA).