Subsidies Achtkarspelen

Subsidieregeling Versterken van zelf- en samenredzaamheid door inwoners en vrijwilligers gemeente Achtkarspelen
In 2021 heeft de gemeente Achtkarspelen van het Rijk geld gekregen om eenzaamheid bij ouderen, kwetsbare groepen en jongeren te verminderen en ontmoetingsmogelijkheden voor deze groepen te vergroten. Dit geld stellen zij als subsidie beschikbaar voor nieuwe initiatieven.
De regeling heet ‘Versterken van zelf- en samenredzaamheid door inwoners en vrijwilligers’. Er is in totaal eenmalig € 50.000 beschikbaar, maximaal € 5.000 per aanvraag.

Welke initiatieven komen in aanmerking?
De subsidieregeling is – zoals hierboven benoemd – gericht op het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van ontmoetingsmogelijkheden. Daarnaast voldoet het initiatief aan de volgende eisen:
• Het initiatief werkt preventief: meer of duurdere zorg wordt voorkomen;
• Het initiatief is nieuw.
Voorbeelden van initiatieven zijn: een beweegtuin of een pannakooi maken, een dorpstuin opzetten of een wekelijkse gezamenlijke maaltijd aanbieden.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Dat kan vanaf 1 juni (t/m 31 augustus) a.s. heel gemakkelijk via het invulformulier op de website van de gemeente. Hier vindt u ook meer informatie en de tekst van de subsidieregeling.
https://www.achtkarspelen.nl/subsidieregeling-versterken…

Hoe verloopt het verder?
Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en u krijgt binnen 8 weken bericht over toe- of afwijzing van uw aanvraag.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan Nynke Talstra, via n.talstra@achtkarspelen.nl