’t Stationnetje feestelijk geopend

Welzijnsorganisatie KEaRN biedt met ’t Stationnetje jongeren een kans om te werken aan hun toekomst. Op 30 januari vond in het voormalig stationsgebouw in Hurdegaryp de officiële opening plaats.

’t Stationnetje is een project voor en door jongeren tussen de 14 en 30 jaar, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel. Door te luisteren naar en ruimte te geven aan dat wat zij willen bereiken, wordt hen de kans geboden zelf aan hun toekomst te werken. Jongeren komen bij ’t Stationnetje met een eigen doel gericht op persoonlijke ontwikkeling, studie en/of werk. Iedere jongere wordt vanuit ‘t Stationnetje gekoppeld aan een mentor/coach die ondersteuning en begeleiding biedt in het proces naar het behalen van dit doel.

Op woensdag 30 januari gaven wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en directeur bestuurder Maroesja Meuleman van KEaRN Welzijn tijdens een feestelijke bijeenkomst het startsein voor ’t Stationnetje. Ook vertelde één van de deelnemers zijn verhaal.

Om de kansen die ’t Stationnetje biedt daadwerkelijk te realiseren, wordt er samengewerkt met onder andere de gemeente Tytsjerksteradiel, Werktijd BV, het onderwijs en andere lokale partijen. Dankzij de financiering vanuit het Oranjefonds en SNN-LEADER “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” kan dit project van start tot de zomer van 2021. Tijdens de opening maakte projectleider Melanie Berends tevens bekend dat Zon MW in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd tevens een subsidie heeft toegezegd.

Meer informatie over het project vind je hier.

Foto’s: Kees Westra

Wethouder Gelbrig Hoekstra