Themabijeenkomst Respijtzorg op 25 april

Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor jezelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie je zorgt zijn. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd.

Onderzoek naar respijt voor mantelzorgers
In opdracht van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is mantelzorg.nl (voorheen Mezzo) een onderzoek gestart. Doel van dit onderzoek is het beter kunnen faciliteren van mantelzorgers met een respijtvraag/behoefte. Bij dit onderzoek worden verschillende partijen zoals bijvoorbeeld lokale zorgaanbieders en organisaties betrokken.

KEaRN Steunpunt Mantelzorg hoort ook graag van u als mantelzorger wat u nodig heeft! Daarom organiseren wij op donderdag 25 april van 14.00 tot 16.00 uur een THEMABIJEENKOMST in het Vleckehûs in Surhuisterveen. Wij nodigen u van harte uit om mee te praten over respijt.

Laat u ons weten of u aanwezig bent via mantelzorg@kearn.nl of bel op maandag, woensdag of donderdag tussen 9 en 13 uur 0511 – 465200.