Training Aanpak Eenzaamheid

KEaRN Welzijn organiseert in samenwerking met Werkplaatsen Sociaal Domein een training van 3 dagdelen voor informele netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers en iedereen die meer wil weten over de aanpak van eenzaamheid.

Wanneer je ondersteuning biedt aan mensen in hun alledaagse levenssituaties, kom je eenzaamheid tegen. Deze training biedt handvatten om meer zicht te krijgen op eenzaamheid en hoe hiermee om te gaan in contact met mensen.

Data:
9, 16 en 23 januari 2019
19.00 – 22.00 uur

Locatie:
MFC Maskelyn te Hurdegaryp

Opgave vóór 2 januari 2019 via:
miekevanheeringen@wyst.frl
06 – 10181247

Voor algemene vragen over eenzaamheid:
frouwina.van.dekken@kearn.nl

Deelname aan deze training is gratis (koffie/thee tegen betaling).