Dag!enDoen!-app

Via een zeer gebruiksvriendelijke app op een tablet (maar ook geschikt voor smartphone of laptop) krijgen de deelnemers het aanbod aan activiteiten te zien dat bij hen in de buurt georganiseerd wordt. Met een eenvoudige ‘druk op de knop’ meldt men zich aan voor een activiteit. Tevens kan desgewenst vervoer worden geregeld, dit dient dan wel minimaal twee dagen van te voren aangevraagd te worden.

De activiteiten die worden aangeboden zijn de reguliere activiteiten die door verenigingen en organisaties in een gemeente worden georganiseerd. De aanbieders van activiteiten kunnen deze zelf via de lokale Dag!enDoen! websites aanmelden. Op deze manier wordt een prachtig overzicht verkregen van de activiteiten in een gemeente. Gebruikers kunnen met een filter hun voorkeur instellen.

Centraal punt binnen Dag!enDoen! is de regiefunctie. Deze verzamelt activiteiten, maakt de activiteitenkalender, meldt deelnemers aan voor activiteiten en regelt vervoer. De regiefunctie wordt veelal uitgevoerd door een lokale welzijnsinstelling.

Vrijwilligers gezocht
Dag!enDoen! kan niet zonder vrijwilligers. Bij de Dag!enDoen! projecten helpen meeDoeners vrijwillig mee om de deelnemers te trainen in het omgaan met de tablet en de app. Daarnaast gaan zij regelmatig mee naar een activiteit, om zo de drempel om ergens alleen op af te moeten stappen te verlagen. Ook de chauffeurs van het Dag!enDoen! vervoer zijn vrijwilligers.

Voor uzelf
Goedendag! Wat gaat u doen vandaag? Komt u niet meer zoveel buiten de deur maar zou u dit eigenlijk wel graag willen?

Dag!enDoen! is een digitale activiteitenagenda. Een heel gebruiksvriendelijk programma op een tablet, ook te gebruiken voor mensen die geen ervaring hebben in de digitale wereld. In één oogopslag ziet u wat er die dag of week te doen is in uw regio. Via het programma (de app) kunt u zich eenvoudig aanmelden voor een concert, koffiemiddag of wandelclub. Zo doet u niet alleen iets leuks, maar ontmoet u ook nieuwe mensen.

Heeft u zelf geen tablet? Geen probleem! Via de lokale Dag!enDoen! projecten kunt u een tablet in bruikleen krijgen. Bent u allergisch voor techniek? Een van de vrijwilligers komt graag bij u langs om u te helpen. Net zo lang tot de angst weg is.

Dag!enDoen! werkt op dit moment nog slechts in enkele gemeentes. Met een groot aantal andere gemeentes zijn we in gesprek om te kijken of Dag!enDoen! een oplossing kan zijn voor mensen zoals u, die graag meer willen deelnemen aan het leven van alledag.

Werkt Dag!enDoen! niet in uw gemeente, maar lijkt u dit voor u een oplossing, praat er dan eens over met uw plaatselijke welzijnsinstelling en/of gemeente, of neem contact op met de Stichting Dag!enDoen! zodat wij kunnen bekijken of Dag!enDoen! ook in uw gemeente gerealiseerd kan worden.

“Erg leuk om weer dingen te ondernemen! je hebt iets om naar uit te kijken!” – een deelnemer

Meer weten?
Meer informatie over de inzet van de Dag!enDoen!-app in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel kunt u krijgen bij Elly van Manen. U kunt haar mailen (elly.vanmanen@kearn.nl) of bellen (06 – 15 42 499).
Dag!enDoen! Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel heeft ook een eigen e-mailadres: dagendoen@kearn.nl
Ook vindt u HIER meer info.