MOP (Mobiele Ontmoetingsplek)

Scrol naar beneden voor de laatste updates!

KEaRN jongerenwerk wil hun werk op straat versterken door de inzet van een bus (MOP-MobieleOntmoetingsPlaats). Deze bus moet de jongerenwerkers en hun activiteiten zichtbaarder en toegankelijker maken voor jongeren en hun leefwereld, zodat jongeren, inwoners of andere partijen sneller en makkelijker met hun vraag bij hen terecht kunnen.

Dankzij een bijdrage van It Iepen Mienskipsfûns en AutoSchat kunnen er daadwerkelijk stappen worden genomen om de bus en haar doelen te realiseren. Hoe de bus er van binnen en buiten uit gaat zien, wordt door jongeren zelf bepaald en uitgevoerd. Voor de jongeren? Dan ook door de jongeren!

De bedoeling is om een zichtbare tool te ontwikkelen waar vooral de jongeren zich snel thuis voelen, aansluiten bij behoefte dus. Ook in de uitvoering (waar mogelijk) doen we dit met de jongeren.

Inmiddels is er een enthousiaste groep jongeren die al vanaf de start meedraait in de ideevorming en het regelen van sponsors voor de bus.

Vanaf begin februari gaan we met de nog “lege” MOP langs de dorpen om input op te halen en zo draagkracht te creëren voor het project. Hiervoor worden niet alleen jongeren benaderd, maar ook de partijen (formeel/informeel) die belangrijk zijn voor de jongeren uit het dorp/gemeente.

Heb je vragen of goede ideeën om ons verder te helpen, laat het ons weten via: jongerenwerk@kearn.nl

Laatste nieuws van MOP

januari 2021: de jongeren van De Bus (MOP) zijn nu nog beter te herkennen!
december 2020: er wordt door de jongeren zelf hard gewerkt en geklust aan De Bus