Jeugd- en jongerenwerk Tytsjerksteradiel

KEaRN jeugd- en jongerenwerk is er voor iedere jongere van 4-18 jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel.  Onze jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren zijn: op straat,  bij winkelcentra, op school, in de dorpen, in de jeugdhonken en -keten, de jeugdsozen en bij sportverenigingen. Dit noemen we ‘outreachend’ en ‘vindplaatsgericht’.

KEaRN jeugd- en jongerenwerk wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren op een manier die bij hen past. Door hen te betrekken bij de maatschappij, door hen kansen te geven, door hen mee te laten doen als volwaardige burgers, door hen in contact te brengen met volwassenen. Wij geloven in de kracht van jongeren, wij geloven in de kracht van mensen: MENSKRACHT!