Jaarverslag 2016

MENSkracht

KEaRN stelt in haar werk de mens centraal en gelooft in de kracht van mensen. Dit doen we door naar mensen te luisteren, door met ze samen te werken. Dan pas komt de kracht tot zijn recht. Kracht van kinderen, kracht van volwassenen. Kracht die soms even is afgezwakt en soms verstopt zit. In 2016 hebben we gewerkt met en voor mensen om met die kracht iets in gang te zetten of juist iets af te sluiten. Voor sommigen was dit heftig, anderen hebben er veel plezier aan beleefd.
De leefbaarheid in je eigen dorp vergroten door je in te zetten voor je vereniging of door een plek te creëren waar iedereen zich thuis voelt. Zelf stappen zetten om eenzaamheid te voorkomen of als organisatie samenwerken om de leefbaarheid in dorpen te vergroten.
Dit zijn allemaal voorbeelden van processen waarbij KEaRN heeft kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de inzet van de kracht van mensen.
Als een rode draad liepen in 2016 de thema’s armoede, eenzaamheid, jongeren en zelf- en samenredzaamheid door ons werk. Een rode draad die ook in de verhalen terug te vinden is.
Krachtige verhalen van krachtige mensen: MENSKRACHT!

Jaarverslag KEaRN 2016
Publicatie jaarcijfers 2016 KEaRN Welzijn