Jaarverslag 2018

MENSkracht

KEaRN stelt in haar werk de mens centraal en gelooft in de kracht van mensen. Dit doen we door naar mensen te luisteren, door met ze samen te werken. Dan pas komt de kracht tot zijn recht. Kracht van kinderen, kracht van volwassenen. In 2018 hebben we gewerkt met en voor mensen om met die kracht verder te kunnen en mooie dingen te realiseren.

In dit jaarverslag nemen we u in vogelvlucht mee door 2018. Wat hebben we betekend voor de inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen? Met wie hebben we samengewerkt? U ziet en leest het hier, verwoord door de mensen waar we mee en voor hebben gewerkt: onze opdrachten vanuit de gemeenten, de behaalde resultaten en de impact die het op de inwoners heeft gehad.

Het jaarverslag van KEaRN 2018 bestaat uit twee delen: een film en de feiten en cijfers in boekvorm.

U vindt de film hier:

De feiten en cijfers in boekvorm vindt u hier:

De jaarcijfers over 2018 vindt u hier:  2019-06-06-Publicatiejaarcijfers-2018-KEaRN-Welzijn.pdf

Het jaarverslag van 2017 kunt u hier nog lezen: