Stages / leerbedrijf

Er zijn op dit moment geen actuele stageplekken beschikbaar.
Dat wil niet zeggen dat er geen stageplaatsen zijn. Het kan zijn dat het aanbod zo interessant is (specifieke opleiding, kennis en kunde) dat in gezamenlijk overleg een stageplek kan worden gecreëerd. Stuur dus in alle gevallen je stageaanvraag op naar:

Stagecoördinator KEaRN
Postbus 96
9250 AB  Burgum

Mailen kan ook: wianka.bosch@kearn.nl

Leerbedrijf
De welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool laten studenten ervaring opdoen in de praktijk. Hiervoor zijn, samen met het werkveld, leerbedrijven/ateliers opgericht.
Met ingang van 1 september 2017 starten acht tweedejaars welzijnsstudenten van de NHL Hogeschool hun stage bij het leerbedrijf in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit leerbedrijf is een samenwerking tussen de Dorpen- en Jeugdteams uit de twee gemeenten, Maatschappelijk Ondernemen Achtkarspelen (MOA) en KEaRN Welzijn.
Onder begeleiding van een NHL-docent gaan de stagiaires aan de slag met uiteenlopende projecten en werkzaamheden.
Met het leerbedrijf willen de samenwerkingspartners een uitdagende en krachtige leeromgeving bieden aan in eerste instantie tweedejaars studenten van de NHL Hogeschool. Wellicht volgen in een later stadium ook studenten van andere leerjaren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het leerbedrijf draagt bij aan het opleiden van professionals voor de toekomst en de studenten brengen kennis vanuit de hogeschool naar de organisaties en professionals binnen het leerbedrijf.