KEaRN Buurtwerk

De buurtwerkers (opbouwwerkers) van KEaRN vormen de verbindende schakel tussen bewoners en bewonersgroepen, tussen bewoners en professionele organisaties en overheden, en vaak ook tussen professionals onderling die vanuit verschillende organisaties in de wijken en dorpen werken aan samenlevingsopbouw. Tip: bekijk ook het filmpje van Frouwina, buurtwerker bij KEaRN, onderaan deze pagina!

Het aanspreekpunt in de wijk
De buurtwerkers zijn zichtbaar aanwezig in de wijk of het dorp. Dat gebeurt vaak in samenwerking met de gebiedsteams, op het spreekuur, op straat of in gesprek bij mensen thuis. Zij doen dit om in contact te komen met bewoners en een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in een bepaald gebied. Bewoners kunnen zelf aangeven wat er in hun omgeving speelt en hoe zij eventueel zaken willen aanpakken. We richten ons op het versterken van de eigen kracht en initiatief van bewoners.

Ondersteunen van inwonersinitiatieven
Het buurtwerk ondersteunt nieuwe inwonersinitiatieven in de wijken/dorpen. Daarbij is het doel het initiatief zo snel mogelijk van de bewoners zelf te maken: we ondersteunen bewonersorganisaties en -groepen bij het bereiken van de door hen gestelde doelen.

Actief op zoek naar talent
De buurtwerkers zijn altijd actief op zoek naar talenten en motiveren inwoners echt iets voor elkaar te betekenen. Daarmee ondersteunen zij inwoners om hun eigen kracht en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen en zich daarmee in te zetten voor een prettige leefomgeving en een gezonde en actieve leefstijl.

Samenwerken met andere organisaties
Het leggen van verbindingen en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn.