Opbouwwerk

De opbouwwerkers van KEaRN vormen de verbindende schakel tussen bewoners en bewonersgroepen, tussen bewoners en professionele organisaties en overheden, en vaak ook tussen professionals onderling die vanuit verschillende organisaties in de wijken en dorpen werken aan samenlevingsopbouw.

Het aanspreekpunt in de wijk
De opbouwwerker is zichtbaar aanwezig in de wijk of het dorp. Dat gebeurt vaak in samenwerking met het Dorpen- of Jeugdteam, op het spreekuur, buiten in de straat of in gesprek bij mensen thuis, om in contact te treden met bewoners en een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in een bepaald gebied. Bewoners kunnen zelf aangeven welke problemen er in hun omgeving spelen en hoe die het best opgelost kunnen worden. We richten ons op het versterken van de eigen kracht en initiatief van bewoners.

Ondersteunen van inwonersinitiatieven
Het opbouwwerk ondersteunt nieuwe inwonersinitiatieven in de wijken/dorpen. Daarbij is het doel het initiatief zo snel mogelijk van de bewoners zelf te maken: we ondersteunen bewonersorganisaties en -groepen bij het bereiken van de door hen gestelde doelen.

Actief op zoek naar talent
De opbouwwerkers zijn altijd actief op zoek naar talenten en motiveren inwoners echt iets voor elkaar te betekenen. Daarmee ondersteunen zij inwoners hun eigen kracht en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving en een gezonde en actieve leefstijl.

Samenwerken met andere organisaties
Het leggen van verbindingen en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn.