Welzijnswerk

KEaRN gelooft in MENSKRACHT. Als KEaRN Welzijn kiezen we er voor outreachend te werken, dichter bij en zichtbaarder voor de burgers. We kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte manier van werken.

Wij werken op structurele basis samen met de gemeenten, Dorpen- en Jeugdteams, en op (project)basis met tal van maatschappelijke organisaties die op dat moment binnen de werkzaamheden relevant zijn. Denk dan aan woningbouwverenigingen, zorgorganisaties, politie, basisscholen, kinderopvang, beweegcoaches, VNN, GGD. etc.

 

Algemeen

KEaRN is een organisatie die werkt op een breed terrein van sociaal bele... Lees meer

Opbouwwerk

De opbouwwerkers van KEaRN vormen de verbindende schakel tussen bewoners... Lees meer

Teams

Hier vindt u de contactgegevens van de teams. Teams bekijken