Welzijnswerk

KEaRN gelooft in MENSKRACHT. Als KEaRN Welzijn kiezen we er voor outreachend te werken, dichter bij en zichtbaarder voor de inwoners. We kiezen voor een meer integrale en gebiedsgerichte manier van werken.

Wij werken op structurele basis samen met de gemeenten, de gebiedsteams, en op (project)basis met tal van maatschappelijke organisaties die op dat moment binnen de werkzaamheden relevant zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld  aan woningbouwverenigingen, zorgorganisaties, politie, basisscholen, kinderopvang, beweegcoaches, VNN en GGD.

Algemeen

KEaRN is een organisatie die werkt op een breed terrein van sociaal bele... Lees meer

Buurtwerk

De buurtwerkers (opbouwwerkers) van KEaRN vormen de verbindende schakel ... Lees meer

Teams

Hier vindt u de contactgegevens van de teams. Teams bekijken