Vrijwilligerscentrale

KEaRN Vrijwilligerscentrale heeft als doel het vrijwilligerswerk in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen te bevorderen. Dit wordt gedaan met een enthousiast team bestaande uit vrijwilligers en medewerkers. De Vrijwilligerscentrale ondersteunt inwoners die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk. Daarnaast biedt de Vrijwilligerscentrale ook ondersteuning aan organisaties die met vrijwilligers werken of op zoek zijn naar vrijwilligers.

Ook staat de Vrijwilligerscentrale de reeds werkzame vrijwilligers met advies en scholing terzijde, en komt op voor hun belangen.

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Daarom wordt de werving, begeleiding, scholing en waardering van vrijwilligers steeds belangrijker. Ook wordt er van organisaties verwacht dat ze werken met een beleid op het gebied van vrijwilligerswerk en dat vrijwilligers voldoende verzekerd zijn. De Vrijwilligerscentrale kan hierbij ondersteuning bieden.

Bij KEaRN Vrijwilligerscentrale kunt u terecht voor informatie en advies op het gebied van scholing voor vrijwilligers. We kunnen met u op zoek gaan naar een passende scholing of training.

Daarnaast kunt u gebruik maken van het scholingsfonds. Dit is een door de gemeente ingesteld fonds dat subsidie verstrekt ten behoeve van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Vrijwilligers die een cursus of training willen doen kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van het scholingsfonds. Meer weten over het scholingsfonds? Kijk dan HIER.