Wij werken dichtbij

KEaRN is dé welzijnsorganisatie in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wij werken in de dorpen: dichtbij u. Zo weten we wat er speelt en zo kunnen we samen met u werken aan een betrokken en actieve samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en gehoord en gezien worden.

Wij geloven in MENSKRACHT. We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht van mensen ervoor zorgt dat je je als persoon en als gemeenschap beter voelt. KEaRN is specialist in het aanboren, inzetten en het in goede banen leiden van deze krachten. Wij stellen de inwoner centraal: MENSKRACHT

Corona en KEaRN
Gezondheid en veiligheid van inwoners en medewerkers staan bij KEaRN altijd voorop. We respecteren daarom de maatregelen die nu opgedragen worden vanuit de overheid en RIVM. Veel bijeenkomsten zijn afgelast, omdat de deelnemers hieraan vaak tot de kwetsbare groep inwoners behoren. Ook werken onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis.

Dit betekent dat we onze telefonische bereikbaarheid zullen aanpassen. U kunt ons bereiken tussen 9.30 en 12.00 uur op 0511 – 465200.
Via de mail zijn we zoals gebruikelijk bereikbaar. Wij vertrouwen op uw begrip voor deze situatie.

KEaRN

KEaRN is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van de... Over ons

Welzijnswerk

Outreachend aan het werk; dichtbij en zichtbaar. Lees meer

Vrijwillige inzet en mantelzorg

Het Expertisecentrum vervult een centrale rol voor formele en informele ... Meer informatie

Verbonden voelen
& gehoord worden

Herfstwandelingen voor mantelzorgers

Op woensdag 23 september en woensdag 28 oktober organiseert KEaRN Steunpunt Mantelzorg weer wandeli Lees verder

Alzheimer Café Achtkarspelen

Wij zijn voornemens om weer te starten met het Alzheimer Café op dinsdag 20 oktober 2020.Thema van Lees verder