Algemeen

KEaRN is een organisatie die werkt op een breed terrein van sociaal beleid in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (en soms daarbuiten). Het werk van KEaRN strekt zich uit over alle aspecten van het sociaal domein. Die breedte van werkterreinen betekent ook dat er veel partners zijn, onder andere op het terrein van wonen, zorg, onderwijs, sport en cultuur.

Uitgangspunt in alles wat we doen is ons geloof in MENSKRACHT.

KEaRN draagt bij aan optimale ontwikkelingskansen van alle mensen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid binnen de eigen omgeving zijn daarbij het uitgangspunt. KEaRN is primair gericht op bevordering van maatschappelijke participatie en de vergroting van de leefbaarheid in de lokale gemeenschap.
KEaRN werkt in en vanuit diverse locaties in de gemeentes Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

De regiowerkers van de teams zijn uw aanspreekpunt. Zij zijn degenen die vragen verhelderen en vraaggerichte ondersteuning bieden aan groepen inwoners. Daarnaast hebben zij een signalerende functie. Waar nodig kunnen zij specialisten van KEaRN of andere organisaties inschakelen bij hulp en ondersteuningsvragen van inwoners.

KEaRN werkt nauw samen met de gebiedsteams. Meer informatie over het werk van de gebiedsteams vindt u op op de pagina van de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeente Achtkarspelen. 

Stichting KEaRN Welzijn is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).