Stichting Spontein

KEaRN verricht haar werkzaamheden met name in opdracht van de gemeenten: de zogenaamde welzijnsopdracht. Deze werkzaamheden worden dan ook door de gemeenten gefinancierd.

Naast deze door de gemeenten gefinancierde opdrachten, voert KEaRN ook projecten uit die vanuit andere bronnen zijn gefinancierd. Denk hierbij aan subsidies van fondsen zoals het Oranjefonds of het KansFonds.
Met de inzet van deze subsidies, kan op een frisse en innovatieve manier antwoord gegeven worden op diverse maatschappelijke vraagstukken voor jong en oud.
Deze projecten zijn en worden ondergebracht in Stichting Spontein.

Stichting Spontein is een zelfstandige stichting. Eventuele vermarkting van ontwikkelde tools of methodes kan ook vanuit deze stichting plaatsvinden.

MEER INFO:
voor meer informatie kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met:
Anneke Adema, directeur bestuurder.
anneke.adema@kearn.nl
06 – 463 355 62