KEaRN Jongerenwerk

Speciaal voor jongeren van 10 tot 23 jaar zijn er de jongerenwerkers: ze luisteren, vragen door en gaan met jongeren aan de slag. Op die manier geven ze samen vorm aan de lokale omgeving. Of dat nu een dorp, stad, straat, buurt of wijk is. Doel is om iedereen (weer) mee te laten doen aan de samenleving.

Dit gebeurt via:

 • Ambulant jongerenwerk
 • Jongerenwerk op school
 • Jongeren-coaching
 • Preventie
 • Jongeren buurtwerk (jongeren samenlevingsopbouw)
 • Samenwerking met ’t Stationnetje in Hurdegaryp, Burgum, Buitenpost, Surhuisterveen of De Westereen (onderdeel van KEaRN)

Iedereen kan bij ons terecht: of het nu gaat om een individuele vraag of een vraag vanuit een club, groep of vereniging. KEaRN Jongerenwerk beschikt bovendien over een groot netwerk. Dus weet u niet precies waar u met uw vraag terecht kunt? Ook dan zijn wij er om u met de juiste persoon of instantie in contact te brengen!

Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren én van de buurt. Ze stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. De jongerenwerkers zijn present in de dorpen en ondersteunen initiatieven van jongeren. Ze zijn te vinden daar waar ook de jongeren zijn: op straat én online. KEaRN Jongerenwerk is actief in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

KEaRN Jongerenwerk ondersteunt jongeren van 10 tot 23 jaar in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid. Het jongerenwerk neemt in het geval van risicogedrag (dat het opzoeken van grenzen, gebrek aan weerbaarheid, of onwetendheid soms met zich meebrengt) een coachende rol aan. Deze rol is preventief: het voorkomt escalatie en eventuele opschaling naar zwaardere zorg. Jongerenwerk richt zich ook op maatschappelijke participatie (meedoen in de maatschappij), persoonlijke ontplooiing en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jongeren.

Het jongerenwerk heeft de tools en de kennis om contact te maken met jongeren en aan te sluiten bij hun leefwereld. Vanuit een vertrouwensrelatie wordt er zowel individueel als groepsgericht gewerkt. Jongeren nemen vrijwillig deel aan ondersteunende activiteiten. Ze behouden altijd het eigenaarschap van de situatie.

Het jongerenwerk heeft naast een signalerende en verwijzende functie in het voorliggend veld tevens de rol van vangnet voor (kwetsbare) jongeren tijdens en/of na een traject bij een andere instantie of binnen het (speciaal) onderwijs.

U kunt bij kearn jongerenwerk o.a. terecht voor:

 • Advies bij vragen over opvoeden en opgroeien
 • Advies en ondersteuning bij het opstarten van jongereninitiatieven of burgerinitiatieven waar jongeren bij betrokken zijn
 • Het stimuleren van jongerenparticipatie
 • Melden van overlast van jongeren of zorgen om jongeren
 • Samenwerking bij het voorkomen van schooluitval
 • Advies bij vragen over middelengebruik

’t Stationnetje
’t Stationnetje is de naam van een door KEaRN Welzijn ontwikkeld project voor én van jongeren van 12 tot 30 jaar. Het project ondersteunt via diverse ‘sporen’ jongeren bij het realiseren van hun doelen en het werken aan hun toekomst. KEaRN Welzijn heeft vanuit het Oranjefonds financiering ontvangen waarmee het voortraject voor project ’t Stationnetje van start konden gaan. ’t Stationnetje heeft locaties in Hurdegaryp en Buitenpost. Meer info over ’t Stationnetje vind je HIER en op de eigen WEBSITE van ’t Stationnetje.

Contact
U kunt het jongerenwerk mailen via jongerenwerk@kearn.nl
De contactgegevens van de jongerenwerkers zijn ook hiernaast te vinden!