KEaRN Team Jong

Speciaal voor jongeren van 10 tot 23 jaar zijn er de jongerenwerkers van KEaRN Team Jong: ze luisteren, vragen door en gaan met jongeren aan de slag. Op die manier geven ze samen vorm aan de lokale omgeving. Of dat nu een dorp, straat, buurt of wijk is. Doel is om iedereen (weer) mee te laten doen in de samenleving.

Dit gebeurt via:

 • Ambulant jongerenwerk
 • Jongerenwerk op school
 • Jongeren-coaching
 • Preventie
 • Jongeren buurtwerk (jongeren samenlevingsopbouw)
 • ’t Stationnetje in Hurdegaryp, Burgum, Buitenpost en Surhuisterveen (onderdeel van KEaRN)

Iedereen kan bij ons terecht: of het nu gaat om een individuele vraag of een vraag vanuit een club, groep of vereniging. KEaRN Jongerenwerk beschikt bovendien over een groot netwerk. Dus weet je niet precies waar je met jouw vraag terecht kunt? Ook dan zijn wij er om jou met de juiste persoon of instantie in contact te brengen!

Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren én van de buurt. Ze stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. De jongerenwerkers zijn present in de dorpen en ondersteunen initiatieven van jongeren. Ze zijn te vinden daar waar ook de jongeren zijn: op straat én online. KEaRN Team Jong is actief in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

KEaRN Team Jong ondersteunt jongeren van 10 tot 23 jaar in hun ontwikkelingsproces naar volwassenheid. Het jongerenwerk neemt in het geval van risicogedrag (dat het opzoeken van grenzen, gebrek aan weerbaarheid, of onwetendheid soms met zich meebrengt) een coachende rol aan. Deze rol is preventief: het voorkomt escalatie en eventuele opschaling naar zwaardere zorg. Jongerenwerk richt zich ook op maatschappelijke participatie (meedoen in de maatschappij), persoonlijke ontplooiing en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jongeren.

Het jongerenwerk heeft de tools en de kennis om contact te maken met jongeren en aan te sluiten bij hun leefwereld. Vanuit een vertrouwensrelatie wordt er zowel individueel als groepsgericht gewerkt. Jongeren nemen vrijwillig deel aan ondersteunende activiteiten. Ze behouden altijd het eigenaarschap van de situatie.

Het jongerenwerk heeft naast een signalerende en verwijzende functie in het voorliggend veld tevens de rol van vangnet voor (kwetsbare) jongeren tijdens en/of na een traject bij een andere instantie of binnen het (speciaal) onderwijs.

U kunt bij KEaRN Team Jong o.a. terecht voor:

 • Advies bij vragen over opvoeden en opgroeien
 • Advies en ondersteuning bij het opstarten van jongereninitiatieven of burgerinitiatieven waar jongeren bij betrokken zijn
 • Het stimuleren van jongerenparticipatie
 • Melden van overlast van jongeren of zorgen om jongeren
 • Samenwerking bij het voorkomen van schooluitval
 • Advies bij vragen over middelengebruik

’t Stationnetje
’t Stationnetje is de naam van een door KEaRN Welzijn ontwikkeld project voor én van jongeren van 12 tot 30 jaar. Je kunt bij ’t Stationnetje terecht als je graag aan een doel wilt werken, in de breedste zin van het woord. Wil je weer naar school, maar kun je niet kiezen welke opleiding? Wil je weer aan het werk, maar heb je moeite met solliciteren? Of wil je misschien een eigen bedrijf starten, maar weet je niet hoe je dit aan moet pakken? Ga zo maar door, je kunt met elk doel terecht bij ’t Stationnetje. Dit wordt een MDT-Reis genoemd. Woon je in de gemeente Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel? Of heb je gewoon interesse? Kom dan gerust langs, de thee en koffie staan klaar en we vertellen je graag meer over deze MDT Reis. Je vindt ’t Stationnetje in Hurdegaryp (oude stationsgebouw), Burgum (achter Glinstra State), Buitenpost (it Koartling) en Surhuisterveen (it Vleckehûs).

Meer info over ’t Stationnetje vind je ook op de eigen WEBSITE van ’t Stationnetje.

Contact
U kunt het jongerenwerk mailen via jongerenwerk@kearn.nl
De contactgegevens van de jongerenwerkers zijn ook hiernaast te vinden!