Klachten

De medewerkers van KEaRN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan er iets misgaan, waardoor een klacht kan ontstaan. Een klacht ontstaat als de klant zich niet goed behandeld voelt door KEaRN of denkt te zijn benadeeld. De klacht kan gaan over medewerkers, vrijwilligers of stagiairs of over procedures, regels of handelswijzen. KEaRN hecht veel belang aan een goede afhandeling van een mogelijke klacht. Om de afhandeling van klachten zo zorgvuldig mogelijk te laten zijn, volgen wij de stappen in dit klachtenreglement.

Bijlage: 2016 Klachtenreglement def