KEaRN

Inzetten op MENSKRACHT 
KEaRN is ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht van mensen in grote mate het individuele en gezamenlijke welbevinden bepaalt. KEaRN is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten.

KEaRN, een combinatie van Frysk en Nederlands, maar in beide talen betekent het ‘kern’. En dat is precies waar het om draait, de kern van waaruit beweging ontstaat op maatschappelijk en intermenselijk terrein.

Onze KEaRNwaarden
De samenleving is veelvormig en complex. Ons welzijnswerk heeft dan ook vele gezichten. We voelen ons ‘sociaal makelaar’ als we wensen van mensen verbinden met mogelijkheden, we voelen ons ‘leefbaarheidspartners’ als we in gesprek zijn met groepen mensen die de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen verbeteren. Bij alles wat we doen handelen we vanuit onze KEaRNwaarden:
– KEaRN zet de mens centraal
– KEaRN verbindt
– KEaRN toont daadkracht en is ondernemend
– KEaRN is vernieuwend
– KEaRN is authentiek

KEaRN bestaat uit 2 stichtingen, namelijk Stichting KEaRN Beheer en Stichting KEaRN Welzijn. De medewerkers van de beide stichtingen werken volgens een door de ondernemingsraad goedgekeurde gedragscode.

Beheer en Welzijn

KEaRN kent een eenhoofdige raad van bestuur (directeur bestuurder) en ee... Lees meer

Vacatures

Hier vind je de vacatures binnen KEaRN. Er zijn op dit moment geen vacat... Lees meer

Stichting Spontein

KEaRN verricht haar werkzaamheden met name in opdracht van de gemeenten:... Lees meer