KEaRN

Inzetten op MENSKRACHT 

KEaRN is de welzijnsorganisatie in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. We zijn gespecialiseerd in buurtwerk, jongerenwerk en vrijwillige inzet en mantelzorg.
We zijn er voor alle inwoners, van 0 tot 100. 
KEaRN gelooft in MENSKRACHT. KEaRN is ervan overtuigd dat het gebruik van de eigen kracht mensen én de ‘mienskip’ sterker maakt. Je kunt meer dan je denkt, toch heb je soms iemand nodig om je (weer) op weg te helpen. 

Dan is KEaRN er. 

KEaRN is specialist in het aanboren, inzetten en in goede banen leiden van kracht en talent van inwoners. Deze krachten en talenten kunnen ingezet worden voor jezelf, maar ook voor anderen. Bij alles wat ze doet, stelt KEaRN de inwoner centraal.
KEaRN is vooruitstrevend en vernieuwend in haar werk, waardoor zij een belangrijke partner is binnen het Sociaal Domein.

KEaRN, een combinatie van Frysk en Nederlands, maar in beide talen betekent het ‘kern’. En dat is precies waar het om draait, de kern van waaruit beweging ontstaat op maatschappelijk en intermenselijk terrein.

Onze KEaRNwaarden
De samenleving is veelvormig en complex. Ons welzijnswerk heeft dan ook vele gezichten. We voelen ons ‘sociaal makelaar’ als we wensen van mensen verbinden met mogelijkheden, we voelen ons ‘leefbaarheidspartners’ als we in gesprek zijn met groepen mensen die de leefbaarheid in hun dorp of wijk willen verbeteren. Bij alles wat we doen handelen we vanuit onze KEaRNwaarden:
– KEaRN zet de mens centraal
– KEaRN verbindt
– KEaRN toont daadkracht 
– KEaRN beweegt mee

KEaRN bestaat uit twee stichtingen: Stichting KEaRN Beheer en Stichting KEaRN Welzijn. De medewerkers van de beide stichtingen werken volgens een gedragscode.

Onze missie en visie: 

Beheer en Welzijn

KEaRN kent een eenhoofdige raad van bestuur (directeur bestuurder) en ee... Lees meer

Vacatures

Hier vind je de vacatures binnen KEaRN. Op dit moment zijn er geen vacat... Lees meer

Stichting Spontein

KEaRN verricht haar werkzaamheden met name in opdracht van de gemeenten:... Lees meer