Mediawijsheid

Mediawijsheid op school!

Mediawijsheid op school is een samenwerking tussen welzijnsorganisatie KEaRN en Bibliotheken Noord Fryslân, waarbij we op een interactieve manier aan de slag gaan met het thema mediawijsheid.

Het project mediawijsheid kan kosteloos op scholen in Achtkarspelen worden uitgevoerd. Dit dankzij een subsidie vanuit de gemeente Achtkarspelen.

De doelen van het project mediawijsheid op school zijn:

  • Bevorderen van mediawijsheid van kinderen
  • Versterken van digitale weerbaarheid
  • Stimuleren van participatie en eigen regie bij kinderen
  • Stimuleren van ouderbetrokkenheid
  • Kinderen en ouders bewust maken van online gedrag

Het programma is opgebouwd in een 3-tal bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1:
Introductie
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in dialoog met kinderen over mediawijsheid.
• Hoe mediawijs zijn kinderen?
• Wat weten ze al?
• Op welke sociale media zijn ze actief?
Daarnaast is er aandacht voor de onderwerpen:
• digitaal pesten;
• balans, off- en online;
• En is er een korte introductie naar bijeenkomst 2

Bijeenkomst 2
Tijdens de tweede bijeenkomst gaan we samen met de kinderen een voorlichting maken voor hun ouders. De kinderen kunnen kiezen uit onderstaande digitale thema’s en opdrachten.
• Green screen: Nep-foto maken
• Cyberpesten
• Online omgangsvormen-poster
• Hoe ga je online met elkaar om. Wat zijn de afspraken die je als groep maakt
• Digitale Privacy:
• Moeilijkste wachtwoord ooit, hoe maak je een wachtwoord die niet te hacken is. En waarom is dat belangrijk.
• Cookies en de voorwaarden accepteren.

Bijeenkomst 3:
Voorlichting aan de ouders
De opdrachten die de kinderen in bijeenkomst 2 hebben voorbereid en gemaakt wordt in bijeenkomst 3 aan de ouders gepresenteerd. De vorm zal conform de RIVM maatregelen zijn die op dat moment gelden.

Het programma
Het project Mediawijsheid op school wordt door medewerkers van KEaRN en de Bibliotheek Noord Fryslân uitgevoerd en begeleid. We hebben een compleet programma opgesteld van 90 minuten per bijeenkomst.

Voor wie?
Groep 7 en 8 van de basisschool.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in het project Mediawijsheid bij u op school?
Dan kunt u contact opnemen met Elly Pilat
(elly.pilat@kearn.nl of 06 – 213 229 22).
Meer informatie is ook te vinden op deze website van de bibliotheek.