Bewegen in Burgum

Na weken thuis zitten, is bewegen in de buitenlucht een aangename afleiding. De beweegcoaches ouderen van Tytsjerksteradiel (Frouwina van Dekken van KEaRN en Sjoerdje Kootstra van De Friese Wouden) organiseerden beweegactiviteiten voor ouderen in Burgum.
Met elkaar in de buitenlucht bewegen!

Dit betekende voor de deelnemers:
• voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid
• ontmoeting en plezier
• het ontwikkelen van fysieke en mentale veerkracht
• valpreventie
• kennis over (onder)voeding
• gezond langer thuis wonen

De deelnemers waren zo enthousiast, dat na de drie geplande ochtenden er nog drie ochtenden georganiseerd werden.

In dit filmpje een indruk van de activiteiten.

Een samenwerking tussen KEaRN Welzijn, De Friese Wouden en High Five Sportstimulering