Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+-ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om samen met u de belastingaangifte te regelen. Er wordt alleen op afspraak gewerkt! Om een afspraak te maken, kunt u op maandag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met KEaRN, telefoonnummer 0511-465200.

In Burgum, locatie Glinstra State, Schoolstraat 83
Data: dinsdag 3, 10, 17, 24 maart van 09.00-12.00 uur.

In Oentsjerk, locatie Heemstra State, Frisiastate 23
Data: dinsdag 3, 10, 17, 24 maart van 09.00-12.00 uur.

Belangrijk: neem uw DigiD en uw wachtwoord of uw machtingscode mee. Invullen kan alleen nog met een DigiD of machtingscode, die u ontvangen heeft van de belastingdienst.

We verzorgen de aangifte via internet.

U moet de volgende documenten meenemen:
• Het jaarinkomen: de jaaropgaven van bijvoorbeeld werkgever, SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2019.
• De WOZ- beschikking van de gemeente, peildatum 01-01-2018 en jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2019.
• Beschikking van zorg-/en huurtoeslag.
• De jaaropgaven van de bank(en): betaalrekening(en) en spaarrekening(en).
• Rekeningen van specifieke zorgkosten.
• Bewijsstukken van gedane giften.

De kosten voor deze service bedragen € 10,00. Gelieve dit bedrag contant mee te nemen. Het is niet mogelijk om te pinnen.