Koffiemoment voor inwoners Mûnein

KEaRN organiseerde donderdag 18 juni een koffiemoment in het centrum van Mûnein. De laagdrempelige bijeenkomst werd georganiseerd voor inwoners van Mûnein en Readtsjerk die behoefte hadden om met deskundigen of buurtgenoten te praten over de steekpartij met dodelijke afloop die plaatsvond op 6 juni in een woonhuis in Munein.

Initiatiefnemer was opbouwwerker Nienke Miedema, buurtwerker bij KEaRN. “We hebben dit initiatief genomen voor de inwoners. Het is een laagdrempelige manier voor hen om contacten te leggen als daaraan behoefte is.”

Voorzitter van dorpsbelang Uitzen de Vries vindt het een mooi infinitief. “Ik denk dat Mûneiners onderling veel contacten hebben en goed op elkaar passen. Maar als iemand vragen heeft of behoefte om met deskundigen over deze heftige gebeurtenis te spreken, dan is het goed dat dit op eenvoudige wijze kan.”

Wijkagent Japke Kroes waardeert het initiatief eveneens. “De bijeenkomst is echt bedoeld voor de dorpelingen, niet voor het verkrijgen van meer politie-informatie. Ik heb medewerkers van Slachtofferhulp gevraagd naar hun mening en zij gaven aan dat ze zo’n laagdrempelige bijeenkomst een goed idee te vinden.”

Ook burgemeester Gebben was bij de bijeenkomst aanwezig om de inwoners een hart onder de riem te steken. Op Twitter zegt hij:

“Laagdrempelige oploop door @KEaRNWelzijn@Politie_NOF en #doarpsbelang op dorpsplein #mûnein om na te praten over steekincident van bijna twee week geleden. Goede gesprekken die voldoen aan behoefte.”

De bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer waardevol ervaren.

Foto: J. Gebben