Tweede prijs Rookvrije Generatie Award


Weet je nog dat de afgelopen maanden veel kinderen en jeugd uit onze gemeente in actie kwamen voor de Rookvrije Generatie? Er werden bijvoorbeeld prachtige video’s en posters gemaakt en andere leuke acties bedacht met als doel: rookvrij opgroeien. Deze week werd bekend dat het Strategisch Platform Jeugd uit Tytsjerksteradiel met al deze inspanningen de tweede prijs heeft gewonnen bij de Rookvrije Generatie Award Fryslân!
We zijn natuurlijk heel trots op deze tweede prijs! Iedereen die op ons heeft gestemd: heel hartelijk bedankt!

Strategisch Platform Jeugd bestaat uit GGD Fryslân, gemeente Tytsjerksteradiel, KEaRN Welzijn Tytsjerksteradiel, kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze organisaties spelen een belangrijke rol in het leven van een kind. De komende jaren zetten wij ons dan ook verder in om kinderen zo weinig mogelijk met roken in aanraking te brengen.
Met de Rookvrije Generatie Award Fryslân worden mensen met ideeën om kinderen rookvrij te laten opgroeien in het zonnetje gezet, oftewel: voor een rookvrije generatie. Met deze Award wil GGD Fryslân elke Friese inwoner inspireren om ook aan een rookvrije omgeving te werken.