Week van de jonge mantelzorger

Week van de jonge mantelzorger: niet te missen

1 t/m 7 juni staat weer in het teken van Jonge Mantelzorgers. Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer zorgen dan leeftijdsgenoten, en missen ze soms de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen we landelijk aandacht voor deze jongeren. Ook organiseert KEaRN Steunpunt Mantelzorg activiteiten voor jonge mantelzorgers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De voorbereidingen zijn in volle gang.
Hou onze Facebook-pagina’s en websites in de gaten (kearn.nl en mantelzorg-kearn.nl)

Het thema van dit jaar is: Niet te missen!