Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling bestaat dit jaar 25 jaar! Meer info is HIER te vinden.


KEaRN Buurtbemiddeling is CCV Plus-gecertificeerd! Lees HIER meer.


Buurtbemiddeling en corona
Ook tijdens de coronacrisis is KEaRN Buurtbemiddeling telefonisch, per Whatsapp en e-mail dagelijks bereikbaar voor vragen en voor nieuwe verzoeken. De coördinator beoordeelt de hulpvraag, maakt de koppeling naar de bemiddelaar en kijkt met hulpvrager en bemiddelaar naar de meest passende manier van contact. Prima verwoord

Wat kan KEaRN Buurtbemiddeling op dit moment bieden:

· Telefonische coaching waarbij mensen kunnen stoom afblazen, een luisterend oor krijgen en waarbij we tips en advies kunnen geven om met overlast om te gaan of juist zelf in actie te komen;

· We kunnen helpen bij het schrijven van een vriendelijke brief naar de buur waarin we de buur attenderen op de mogelijkheid om contact met BBM op te nemen;

· Een bemiddelingsgesprek via videobellen;

· Een pendel e-mail bemiddeling waarbij beide partijen maximaal 3 punten opschrijven waarover zij afspraken willen maken. De bemiddelaars inventariseren de overeenkomsten en de bereidheid van beide partijen, maken hier een soort overeenkomst van die door beide partijen ondertekend wordt. Indien nodig kan na 1 juni alsnog een bemiddelingsgesprek plaatsvinden.

Klik op de foto om het verhaal van Norma
(coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling) te lezen.

Heeft u problemen met uw buren? Samen lossen we het op!
Iedereen heeft liever een goede buur dan een verre vriend. Toch kan het gebeuren dat u overlast ervaart van uw buren. Vanwege rommel, stank, geluidsoverlast of onwenselijk gedrag. Dat kan soms een hardnekkige ruzie met de buren opleveren. Het is dan goed om te weten dat de buurtbemiddelaars van KEaRN Buurtbemiddeling u kunnen helpen om een oplossing voor het probleem te vinden. Onze buurtbemiddelaars zijn onpartijdig en goed getraind om u en uw buren samen een oplossing te laten bedenken. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis en is gratis.

Bewoners lossen het zelf op
Buurtbemiddeling ondersteunt buren bij het vinden van een oplossing voor hun probleem. Onze buurtbemiddelaars begeleiden de gesprekken, zodat de ruzie niet uit de hand loopt. Overige instanties zoals gemeente, politie en woningbouwcorporatie blijven op die manier zoveel mogelijk buiten het conflict.

Stap voor stap naar een oplossing
Buurtbemiddeling is bedoeld voor veelvoorkomende vormen van woonoverlast tussen buren. De vrijwillige buurtbemiddelaars gaan stap voor stap te werk. Eerst wordt er altijd afzonderlijk met beide partijen gesproken. Als beide partijen instemmen met een gezamenlijk gesprek, zal met de hulp van onze buurtbemiddelaars een bemiddelingsgesprek plaatsvinden op een neutrale locatie. Tijdens dit gesprek worden oplossingen gezocht die beide partijen tevreden stemmen. Onze buurtbemiddelaars zijn in dit proces strikt neutraal en onpartijdig en hebben een geheimhoudingsplicht.

Waar buurtbemiddeling?
KEaRN Buurtbemiddeling kan worden ingezet in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. KEaRN Buurtbemiddeling is gratis.

Contact
KEaRN Buurtbemiddeling is te bereiken via buurtbemiddeling@kearn.nl of telefonisch via 0511 – 465200.

Buurtbemiddelaar (vrijwilliger) worden
KEaRN Buurtbemiddeling is altijd op zoek naar bewoners die buurtbemiddelaar (vrijwilliger) willen worden.
Ooit met die gedachte gespeeld? Laat het ons weten! U kunt contact opnemen 
buurtbemiddeling@kearn.nl of zich direct aanmelden via de KEaRN vrijwilligerscentrale.

Klik op de foto om het artikel d.d. 20 november 2019/Actief te lezen

Norma Klarenbeek, coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling

Radio interview Norma

Op zaterdag 23 november 2019 was Norma live te beluisteren tijdens de uitzending van Op ‘e Hichte (RTV Kanaal 30). U kunt dit hier terug luisteren.

In onderstaand filmpje van Buurtbemiddeling Lochum wordt uitgelegd hoe Buurtbemiddeling werkt.

KEaRN Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:

Augustinusga (Stynsgea)
Boelenslaan (Boelensloane)
Buitenpost (Bûtenpost)
Drogeham (Droegeham)
Gerkesklooster – Stroobos (Gerkeskleaster – Strobos)
Harkema (De Harkema)
Kootstertille (Koatstertille)
Surhuisterveen (Surhústerfean)
Surhuizum (Surhuzum)
Twijzel (Twizel)
Twijzelerheide (Twizelerheide)

Aldtsjerk
Burgum
De Tike (deels)
Earnewâld
Eastermar
Feanwâldsterwâl (deels)
Garyp
Gytsjerk
Hurdegaryp
Jistrum
Mûnein
Noardburgum
Oentsjerk
Ryptsjerk
Sumar
Suwâld
Tytsjerk
Wyns, en de buurtschappen Bartlehiem (grotendeels), Gytsjerksterhoeke, Iniaheide, It Heechsân, It Wytfean, Kûkherne (deels), Lytse Geast, Noardermar, Quatrebras, Sânhuzen, Sigerswâld, Skûlenboarch, Sumarreheide en Tergrêft (deels).