Plus-certificaat voor KEaRN Buurtbemiddeling

KEaRN Buurtbemiddeling heeft ook dit jaar weer voor twee jaar een Plus-certificaat ontvangen vanuit de adviescommissie van het CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid). Dit betekent dat KEaRN Buurtbemiddeling zich houdt aan de werkwijze en procedures zoals deze landelijk zijn afgesproken onder alle aangesloten buurtbemiddelingsorganisaties: inwoners zijn dus verzekerd van goede bemiddeling. In januari 2021waren we het eerste buurtbemiddelingsproject in Friesland dat een Plus-certificaat ontving.

Wat is Buurtbemiddeling?
KEaRN Buurtbemiddeling wordt ingezet bij lichte vormen van woonoverlast, zoals rommel, stank, geluidsoverlast of onwenselijk gedrag. De opgeleide, vrijwillige buurtbemiddelaars proberen de woonoverlast te verminderen en escalaties te voorkomen. Door de onderlinge communicatie te herstellen willen zij wederzijds begrip en respect bevorderen. Buurtbemiddeling ondersteunt buren bij het vinden van een oplossing voor hun probleem.Hoe werkt het?
Twee bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek waarbij beide partijen de gelegenheid krijgen om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. Bemiddelingsgesprekken zijn gratis, vertrouwelijk en op basis van vrijwilligheid. De buurtbemiddelaars begeleiden de gesprekken, zodat de ruzie niet uit de hand loopt. Overige instanties zoals gemeente, politie en woningbouwcorporatie blijven op die manier zoveel mogelijk buiten het conflict.

Bemiddelaars gezocht
KEaRN Buurtbemiddeling is nog op zoek naar buurtbemiddelaars die zich vrijwillig willen inzetten voor een prettige en veilige woonomgeving. Na het volgen van de basistraining kunnen de bemiddelaars buren helpen met het herstellen van het onderlinge contact.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Fardau Folkertsma, coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling via 06 – 152 918 91 of door te mailen naar buurtbemiddeling@kearn.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden als bemiddelaar.
Op www.kearn.nl/buurtbemiddeling  en www.problemenmetjeburen.nl vindt u meer informatie over buurtbemiddeling.