Aandacht voor bewegen

Een tegen eenzaamheid: kom erbij!

Van 1 tot 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen. Daarom geeft KEaRN deze week extra aandacht aan (bestaande) activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Of het nu gaat om een mogelijkheid om samen ergens koffie te drinken, met elkaar te bewegen of elkaar online te ontmoeten: alles komt aan bod en…kom erbij!

Vandaag aandacht voor: samen bewegen! Met elkaar bewegen is niet alleen leuk: je ontmoet er ook nieuwe mensen. Wie weet ontstaan er vriendschappen.

Website watbeweegtje.frl
Woont u in Tytsjerksteradiel en wilt u graag weer of meer bewegen? Op de website https://www.watbeweegtje.frl/ vindt u alles overzichtelijk bij elkaar.

Fit in Fryslân (voorheen MBVO)
Stichting Fit in Fryslân is een provinciale stichting en biedt sport- en beweegactiviteiten aan voor ouderen, gezellig met elkaar sportief bezig zijn, ieder op zijn of haar eigen niveau. Wilt u graag in beweging komen, andere mensen ontmoeten en wekelijks samen (aangepast) sporten neem dan gerust een kijkje bij één van de sport- en beweeggroepen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Vanaf 1 september wordt er gesport met aangepaste maatregelen. U bent van harte welkom om mee te doen bij één van deze groepen in uw omgeving.
Voor meer informatie en aanmelden: mail info@fitinfryslan.nl of bel met Berber: 06 – 30 22 12 26 of klik HIER.

Workshop Taiso in Tytsjerksteradiel
Taiso betekent ‘lichaams-conditionering’. Taiso is gebaseerd op beweegvormen uit het karate. Bewegingen worden langzaam en veilig uitgevoerd. Ideaal voor de niet-zo-jonge-deelnemer. Taiso is een sociale activiteit, waarbij u contact legt met andere deelnemers. Voor en na elke les hebt u gelegenheid om (nieuwe) sociale contacten op te doen. Uiteraard zijn de lessen Corona-proof.
Gratis workshops:
NOARDBURGUM
| maandag 5 oktober | 11.00-12.00 uur
Sporthal It Heech, Reiddekkersstrjitte 49, Noardburgum

HURDEGARYP
| dinsdag 6 oktober | 14.30-15.30 uur
Sporthal De Hege Fiif, Van Helsdingenstraat 2, Hurdegaryp

BURGUM
| woensdag 7 oktober | 14.30-15.30 uur
Sportcentrum De Wetterstins, Lauermanstraat 16B, Burgum
Voor meer info: klik HIER!

Wandelen en koffiedrinken in Noardburgum
Iedere dinsdag van 10 – 12 uur is er de mogelijkheid om met elkaar te wandelen. Verzamelen bij MFC De Balstien. Er is een korte en een langere route om te wandelen waarna er koffie gedronken wordt in de Balstien (tegen een kleine vergoeding). Voor meer info: klik HIER!

Stilte-/meditatieve wandelingen in Oentsjerk
Meditatief wandelen kent een eenvoudige opzet. Het gaat om de ervaring dat al wandelend er in jezelf een ‘weg’ ontstaat. Een korte tekst wordt uitgesproken. In stilte wordt de wandeling begonnen, onderweg komt er een vraag tot je die je al verder wandelend, opnieuw in stilte, op je in laat werken. Tijdens het laatste deel van de wandeling delen we in tweetallen, met in achtneming van de 1,5 meter afstand, onze ervaring met elkaar. Startpunt: Parkeerterrein Stania State Duur: ca 1 uur
Voor meer info: klik HIER!