Adempauze voor mantelzorgers

Op maandag 30 oktober was in het Odensehuis in Burgum de feestelijke presentatie van het magazine Adempauze voor mantelzorgers. In dit magazine is alle informatie te vinden over respijtzorg: het tijdelijk overdragen van mantelzorg zodat er een adempauze ontstaat voor mantelzorgers. De officiële handeling werd verricht door wethouders De Pee en Brinkman.

Bij de presentatie van het magazine waren, naast de beide wethouders, medewerkers van KEaRN en verscheidene mantelzorgers, ook de initiatiefnemers van het Odensehuis Burgum, de mantelzorgmakelaar en een medewerker van Saar aan huis aanwezig. Hun verhalen zijn terug te vinden in het magazine. Anneke Adema, directeur bestuurder van KEaRN, bedankte hen daarvoor in haar openingswoord. Adema: “Aandacht voor mantelzorgers is belangrijk. We doen dat met dit magazine, maar bijvoorbeeld ook tijdens de viering van de Dag van de Mantelzorg in november”.

Om meer aandacht te geven aan de verschillende vormen van respijtzorg en de drempel om het inzetten van respijtzorg te verlagen, heeft KEaRN Mantelzorg in eigen beheer een magazine uitgebracht. Het uit handen geven van zorg is wat voor veel mantelzorgers nog steeds erg moeilijk. Consulent Wynet Bakker van KEaRN Steunpunt Mantelzorg merkt dat dagelijks: “Enerzijds loop je als mantelzorger vaak tegen heel veel regelzaken aan als het gaat om de inzet van respijtzorg. Deze kun je door een ander laten doen, maar vaak moet je zelf veel aanleveren en uitzoeken. Aan de andere kant is er het daadwerkelijk uit handen geven van de zorg aan een ander, wat veel vertrouwen vraagt van de mantelzorger”.

Als officieel moment onthulden wethouders De Pee en Brinkman een vergroot exemplaar van de cover van het magazine. Wethouder De Pee: “Het is fijn dat dit magazine is uitgebracht. Het laat mantelzorgers zien wat er allemaal mogelijk is. Ook kan het helpen om de stap tot het vragen om hulp wat eerder te zetten. Want juist wanneer je zorgt voor een ander, is het belangrijk dat je ook zelf om hulp vraagt als dit nodig is”. Na de officiële handeling was er tijd voor koffie en taart en konden de aanwezigen het magazine doorbladeren. De reacties waren zeer positief!

Het magazine Adempauze wordt toegezonden aan alle bij KEaRN Steunpunt Mantelzorg bekende mantelzorgers in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Ook bij huisartsen, wijkteams, het Odensehuis en andere plekken zullen exemplaren te vinden zijn die u gratis mee kunt nemen. Natuurlijk kunt u ook via KEaRN Steunpunt Mantelzorg een exemplaar aanvragen. Dat kan door het sturen van een email naar mantelzorg@kearn.nl of door te bellen naar 0511 – 465200 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

Lees hier het magazine digitaal

Aanbieding eerste exemplaar Adempauze voor mantelzorgers in het Odensehuis in Burgum.
FOTO: MARCEL VAN KAMMEN