Belastinghulp Tytsjerksteradiel

Hulp bij belastingaangifte voor inwoners Tytsjerksteradiel

De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 70+-ers (met AOW en klein pensioen) uit Tytsjerksteradiel ook dit jaar weer hulp bij het invullen van hun belastingaangifte.

Vanwege de coronamaatregelen gaat het iets anders dan voorgaande jaren. We kunnen daarom dit jaar helaas minder mensen van dienst zijn. Heeft u in uw naaste omgeving geen hulp (bijvoorbeeld van kinderen of kleinkinderen), kunt u geen gebruik maken van de belastinghulp van de vakbond, de ANBO of de belastingdienst? Dan kunt u gebruik maken van de deskundige vrijwilligers die zich inzetten om uw belastingaangifte te regelen. Er wordt alleen op afspraak gewerkt!

De vrijwilligers in Burgum werken dit jaar vanuit het kantoor van KEaRN (Elingsloane 2a in Burgum).
Om een afspraak te maken, kunt u op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met KEaRN, telefoonnummer 0511- 465200.

Data waarop de vrijwilligers aanwezig zijn in Burgum, locatie KEaRN, Elingsloane 2a
Maandag 15, 22 en 29 maart van 09.00 – 12.00 uur.
Data waarop de vrijwilliger aanwezig is in Oentsjerk, locatie Heemstra State, Frisiastate 23
Dinsdag 16, 23, en 30 maart van 09.00 – 12.00 uur.

Belangrijke informatie
Invullen van de aangifte kan alleen nog met een machtingscode. Neem dus uw machtingscode mee. Heeft u deze nog niet ontvangen van de belastingdienst, dan kunt u deze telefonisch aanvragen bij de DigiD helpdesk via 088 – 123 65 55. Houdt u bij dit telefoongesprek uw BSN en geboortedatum bij de hand!

U moet de volgende documenten meenemen:
• De geprinte versie van uw belastingaangifte 2019.
• Het jaarinkomen: de jaaropgaven van bijvoorbeeld werkgever, SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2020.
• De WOZ- beschikking van de gemeente, peildatum 01-01-2019 en jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020.
• Beschikking van zorg-/en huurtoeslag.
• De jaaropgaven van de bank(en): betaalrekening(en) en spaarrekening(en).
• Rekeningen van specifieke zorgkosten (bijvoorbeeld reizen naar ziekenhuis enz. Hier goed het aantal kilometers en het aantal bezoeken aangeven).
• Bewijsstukken van gedane giften.

De kosten voor deze service bedragen € 10,00. Gelieve dit bedrag contant en gepast mee te nemen. Het is niet mogelijk om te pinnen.

Wij werken volgens de maatregelen van de RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dit betekent o.a. dat u een mondkapje moet dragen. Bij het maken van een afspraak leggen wij u alles uit.