Buurtbemiddeling: samen lossen we het op

Iedereen kent wel de uitdrukking: ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’. Maar wat nu als u niet zo goed met uw buren overweg kunt? Omdat de houtkachel van de buurman zo stinkt. Of de hond van de buurvrouw zo hard blaft. Dan is KEaRN Buurtbemiddeling iets voor u!

Een kleine irritatie of ergernis kan, wanneer er niet over gesproken wordt, uitgroeien tot een groot probleem. Zo kan de geluidsoverlast van de hond van de buurvrouw zomaar een burenruzie worden. KEaRN Buurtbemiddeling is er om u als buren weer met elkaar in gesprek te laten komen, zodat zaken niet escaleren en u samen tot een oplossing kunt komen. Norma Klarenbeek is al enkele jaren actief als buurtbemiddelaar in Leeuwarden. Sinds 2017 is zij ook coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling, die actief is in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

Norma: ”Als coördinator ben ik het eerste aanspreekpunt voor degene die Buurtbemiddeling wil inzetten. Dit kan een woningbouwvereniging, gebiedsteam, politie of handhaving zijn, maar natuurlijk ook iemand die er zelf niet uit komt met de buren.” Dat er geen standaard verhaal te vertellen valt over Buurtbemiddeling, wordt al bij deze intake duidelijk. “Soms kan het vertellen van het verhaal al voldoende zijn. Even het hart luchten bij iemand die luistert. Het gebeurt wel eens dat men dan na afloop van de intake tot de conclusie komt dat het probleem minder groot is dan gedacht en dat men zelf stappen zet om de communicatie richting de buren weer op gang te helpen.”

Het ontbreken van communicatie is vaak één van de grootste oorzaken van burenruzies. “Als buurtbemiddelaar wil je die communicatie mogelijk maken,” vertelt Norma “mensen een opening geven om weer met elkaar in gesprek te gaan. Ook voelen mensen zich soms niet gehoord of gezien door de buren. Dat kan veel verdriet en frustraties geven. Iedereen heeft een geschiedenis, er zit vaak meer achter de ruzie dan alleen de overhangende takken van de buurman. Wanneer mensen zich gehoord en gezien voelen, geeft dat vaak ruimte voor een oplossing”. Als voorbeeld geeft Norma een zaak waarbij een ouder echtpaar klaagde over de kraaiende hanen van hun buren. “Dit jonge stel had al best veel gedaan om de buren tegemoet te komen, maar tijdens het bemiddelingsgesprek drongen ze niet tot de buren door. Uiteindelijk kwamen ze met de oplossing waarbij de oudere buurman ’s ochtends de hanen uit het hok haalde, zodat ze later buiten kwamen en niet hun ochtendrust verstoorden. Hij kreeg dus een rol, werd gezien. Dat bleek uiteindelijk de oplossing te zijn!”

KEaRN Buurtbemiddeling wordt ingezet om, het woord zegt het al, te bemiddelen. Norma: “De oplossing moet uiteindelijk bij de mensen zelf vandaan komen. Wij zitten feitelijk op onze handen. Wel kunnen we mensen wijzen op dingen die ze zelf niet meer zien, bijvoorbeeld wanneer er veel negativiteit is. Dan wordt een handreiking tot contact juist als een aanval gezien. Wanneer ik dan aangeef dat het juist positief is dat er weer contact wordt gezocht, zie je de verzachting en wordt de negativiteit een stuk minder.”
De bemiddelingen worden gedaan door buurtbemiddelaars. Zij doen dit geheel op vrijwillige basis en dat maakt op de ruziënde partijen soms best wel indruk. Norma: “Dat iemand zich vrijwillig, in zijn of haar eigen tijd, wil inzetten om een conflict op te lossen. Wanneer mensen zich dat realiseren, is er vaak ook de welwillendheid om mee te werken.” De buurtbemiddelaars worden allemaal getraind en gaan altijd met z’n tweeën op pad. “Zo leren ze ook van elkaar en kunnen ze elkaar feedback geven. Je moet als bemiddelaar onpartijdig zijn en iedereen de mogelijkheid geven om het verhaal te vertellen. Met z’n tweeën hoor je meer dan alleen. En bovendien is het natuurlijk ook gezelliger!”

Norma Klarenbeek: “De oplossing moet uiteindelijk bij de mensen zelf vandaan komen”

Als coördinator is Norma ook het aanspreekpunt voor andere partijen, zoals woningbouwvereniging, politie en handhaving. “De lijntjes zijn kort en we weten elkaar goed en snel te vinden. Dat is voor iedereen heel prettig. Als er een zaak binnenkomt proberen we deze altijd direct op te pakken.”
Ook is ze als coördinator lid van de landelijke werkgroep die zich richt op het inzetten van Buurtbemiddeling Plus: hoe ga je om wanneer er bij één van de partijen sprake is van een licht verstandelijke beperking, psychische problemen of dementie? Norma : “Heel lang kon Buurtbemiddeling in dit soort gevallen niet ingezet worden. Maar tijden veranderen, we zien steeds vaker dat deze problematiek invloed kan hebben op de buurt. We trainen onze bemiddelaars hier nu ook op, zodat we ook deze zaken kunnen oppakken.”

Buurtbemiddelaars gezocht!
Buurtbemiddeling wordt vaak ingezet, in 2019 in zo’n 50 zaken. Om dit goed te kunnen doen, zijn er veel buurtbemiddelaars nodig. “Op dit moment hebben we eigenlijk teveel zaken voor het aantal bemiddelaars. We zijn daarom naarstig op zoek naar mensen die het zien zitten om na een training als buurtbemiddelaar aan de slag te willen.”


Meer weten over KEaRN Buurtbemiddeling of de mogelijkheden om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan? Kijk dan op www.KEaRN.nl/buurtbemiddeling of neem contact op met Norma Klarenbeek via buurtbemiddeling@kearn.nl of 06 55841440.