De waarde van mantelzorg

Bekijk het webinar ‘De waarde van Mantelzorg’ van 22 juni jl. terug.

In dit webinar zie je Mirjam de Klerk (SCP) en Jerien den Blanken (Ecorys) in gaan op de nieuwste cijfers van het aantal mantelzorgers in ons land, de overbelasting bij mantelzorgers en de waarde van de inzet van mantelzorgers uitgedrukt in euro’s en wat het de maatschappij kost als een mantelzorger uitvalt door overbelasting. Inge Jongman (Wethouder Gemeente Groningen), Anita Peters (Movisie) en Victoria Nagelkerke (mantelzorgsteunpunt De Bilt) gaan in op de ondersteuning van mantelzorgers, zelfredzaamheid en de rol van gemeenten. Pieter Hilhorst (RVS) zet in een gloedvol betoog uiteen hoe de noodzakelijke optimale samenwerking tussen formele en informele zorg er uit kan zien en dit ondersteund kan worden. En tot slot een persoonlijke inbreng van Vianna Spang (jonge mantelzorger) en de oproep van Liesbeth Hoogendijk (MantelzorgNL) om mantelzorg als serieus thema mee te nemen in de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In het webinar werd het Ecorys-rapport ‘de maatschappelijke kosten-batenanalyse van mantelzorg in Nederland’ gepresenteerd en de gemeentelijke doorrekening van De Bilt en Groningen. In de week van 12 juli a.s. zullen alle gemeentelijke fact sheets beschikbaar zijn op de website van MantelzorgNL.