Dorpsondersteuner Trynwâlderein gestart

Marianne Koetsier is op 8 januari 2024 gestart als dorpsondersteuner bij Trynwâlderein. Trynwâlderein is de organisatie die zich in de Trynwâlden ervoor inzet dat ouderen zo lang mogelijk in de Trynwâlden kunnen blijven wonen. Te midden van familie en vrienden en binnen een ouderennetwerk dat “Zorg voor elkaar” centraal stelt.

Dit ouderennetwerk bestaat tot nu toe geheel uit vrijwilligers. Marianne Koetsier gaat de coördinatie hiervan op zich nemen en zij gaat werken aan verdere uitbreiding van dit netwerk. Ervaringen elders hebben uitgewezen dat zo’n netwerk leidt tot verbetering van de preventieve gezondheidszorg en dus uiteindelijk ook tot lagere kosten.

Deze aanstelling komt tot stand in nauwe samenwerking met welzijnsorganisatie KEaRN en met financiële steun van de gemeente Tytsjerksteradiel, de stichting De Friesland en het Iepen Mienskipfûns. Wethouder Caroline de Pee van Tytsjerksteradiel was op 8 januari aanwezig in buurthuis BoB in Oentsjerk om daar, samen met Anneke Adema en Frouwina van Dekken van KEaRN en diverse leden van de Trynwâlderein, Marianne officieel welkom te heten.

Foto’s: Binne-Louw Katsma