Duimpjes Actie

Omdat de situatie rondom corona de zesde week is ingegaan, leek het de buurtwerkers van KEaRN goed om, in overleg met o.a. dorpsbelangen in de verschillende dorpen, toch in een aantal “kwetsbare straten” letterlijk een kijkje te gaan nemen. Daarvoor is een ‘corona-proof’ werkwijze bedacht. De buurtwerkers delen flyers uit, inwoners kunnen via duimgebaren aangeven hoe het met ze gaat en of ze wellicht hulp nodig hebben.

Toch even de straat op…

KEaRN kiest voor deze manier, omdat op andere wijze signalen maar zeer mondjesmaat binnenkomen. Tegelijkertijd vermoeden we dat het door Rutte genoemde “eenzaamheidsvirus” er helaas toch wel is. De Duimpjes-actie zal in diverse straten in zowel Achtkarspelen als Tytsjerkseradiel in tweetallen worden uitgevoerd (uiteraard op gepaste afstand en in 2 auto’s).

Deze week was de start. Dit is eerst een pilot, om te zien of het (veilig) werkt en of de behoefte er is. De reacties zijn positief, mensen vinden het fijn dat er aandacht aan hen wordt besteed. De huidige situatie is ook voor de buurtwerkers van KEaRN pionieren. Mochten we zien dat er behoefte aan is c.q. dat het werkt op deze wijze, dan kunnen we dit de komende weken in meerdere straten en in meerdere dorpen op deze wijze oppakken en van daaruit signalen en mensen aan elkaar verbinden.

#latenweverbondenblijven