Kleding- en speelgoedbank weer open

Was het begin dit jaar nog de vraag of de kleding- en speelgoedbank in Burgum wel kon blijven bestaan, dankzij een nieuwe sponsor is het antwoord op die vraag gelukkig positief beantwoord. Met man en macht is er gedurende de zomermaanden door de vrijwilligers gewerkt in het pand aan de mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 24 te Burgum. De ruimtes kregen een nieuwe frisse uitstraling en ook werden er nieuwe kledingrekken bevestigd. Esther van Huizen is secretaris van de kleding- en speelgoedbank waar in totaal 9 vrijwilligers werkzaam zijn (inclusief het bestuur). Esther: “Het pand was wel aan een opfrisbeurt toe. Vanwege de coronamaatregelen moesten we ook zaken aanpassen. Dat kon nu mooi gecombineerd worden. Zo is er door het plaatsen van kledingrekken langs de wanden een betere en corona-proof looproute mogelijk.”

Naast het verstrekken en verkopen van kleding en speelgoed aan mensen die dit goed kunnen gebruiken, is het ook de bedoeling dat er, zodra de maatregelen omtrent corona dit toestaan, een ‘ontmoetings-tafel’ wordt gerealiseerd. Hier kunnen de klanten met elkaar koffiedrinken en ervaringen delen. De aanvraag voor subsidie hiervoor bij het Iepen Mienskipsfûns is met ondersteuning van KEaRN gedaan. Esther: “Ook willen we zo nu en dan iemand uitnodigen die informatie kan geven over zaken waar onze bezoekers wat aan hebben, bijvoorbeeld over budgettering of hulp bij het invullen van formulieren.”

De vernieuwde kleding- en speelgoedbank Burgum is vanaf donderdag 3 september weer geopend. Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebookpagina of op www.kledingbankburgum.nl.

bestuur kleding- en speelgoedbank Burgum
kleding- en speelgoedbank Burgum open