Mantelzorg Café 21 januari

Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert KEaRN Steunpunt Mantelzorg weer een Mantelzorg Café. Deze keer weer een ontspannen ochtend in de vorm van een uitje naar het IJstijdenmuseum in Buitenpost
Voorop staan ontspanning en het ontmoeten van andere mantelzorgers. Dit Mantelzorg Café is alleen voor mantelzorgers, de toegang is gratis. Opgave kan tot 18 januari 2020.

Dinsdag 21 januari 2020
09.30 – 11.30 uur

We starten 10.00 uur met koffie bij It Koartling aan de
Schoolstraat 31 Buitenpost!
Rond 10.40 uur gaan we richting het IJstijdenmuseum/De Kruidhof aan de Schoolstraat 29B in Buitenpost

Opgave voor 18 januari via mantelzorg@kearn.nl of
0511 – 465200 (op maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur). Deze activiteit is ALLEEN voor mantelzorgers!